Trả lời thắc mắc 1 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời thắc mắc Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy thực hiện công dụng của bài bác toán thù sinh hoạt mục 1 để minh chứng rằng:

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 2 Bài 3 trang 105 SGK Toán thù 9 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 Bài 3 trang 105 SGK Tân oán 9 Tập 1. Hãy thực hiện hiệu quả bài xích toán thù ngơi nghỉ mục 1 để so sánh các độ nhiều năm...

Bạn đang xem: Bài 3 liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 3 Bài 3 trang 105 SGK Tân oán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1. Cho tam giác ABC, O là giao điểm những mặt đường trung trực của tam giác...

Xem giải mã


Bài 12 trang 106 SGK Toán thù 9 tập 1

Giải bài 12 trang 106 SGK Toán thù 9 tập 1. hotline I là vấn đề thuộc dây AB thế nào cho AI=1cm. Kẻ dây CD trải qua I cùng vuông góc cùng với AB.

Xem giải mã


Bài 13 trang 106 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 13 trang 106 SGK Toán thù 9 tập 1. Cho đường tròn (O) gồm các dây AB và CD cân nhau, các tia AB cùng CD cắt nhau tại điểm E ở bên ngoài đường tròn.

Xem giải thuật


Bài 14 trang 106 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 14 trang 106 SGK Tân oán 9 tập 1. Cho mặt đường tròn trung khu O bán kính 25centimet, dây AB bằng 40centimet. Vẽ dây CD tuy nhiên tuy vậy với AB và tất cả khoảng cách đến AB bằng 22cm.

Xem giải mã


Bài 15 trang 106 sgk Toán thù 9 - tập 1

Giải bài 15 trang 106 SGK Tân oán 9 tập 1. Cho hình 70 trong số đó hai đường tròn thuộc gồm tâm là O.

Xem lời giải


Bài 16 trang 106 sgk Toán thù 9 - tập 1

Giải bài bác 16 trang 106 SGK Toán thù 9 tập 1. Trong những dây đi sang một điểm A sinh hoạt vào con đường tròn, dây vuông góc cùng với OA là dây nđính thêm nhất.

Xem thêm: Làm Cách Thêm Người Quản Lý Trang Facebook, Cách Thêm Quản Trị Viên Page Trên Facebook

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 1 - Bài 3 - Cmùi hương 2 - Hình học 9

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương thơm 2 - Hình học 9

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 9

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương thơm 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 3 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 9

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 3 - Chương thơm 2 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 3 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 9

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 3 - Cmùi hương 2 - Hình học 9

Giải Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 3 - Chương thơm 2 - Hình học tập 9

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký nhằm dấn giải mã hay cùng tư liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaixuất xắc.com gửi những thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã giỏi cũng như tư liệu miễn phí.