Lưu ý: vệt “–>” chỉ bước tiếp sau yêu cầu thực hiện.

Bạn đang xem: Cách bấm máy tính ma trận bậc thang

1. Cách bấm ma trận bên trên máy vi tính casio fx-580vn

Nhấn Mode 6 (Matrix) –> Chọn 1( matA) –> Chọn matrix gồm số loại với cột khớp ứng đề xuất tính tân oán. Ví dụ: 1 – ma trận 3 cái 3 cột.Nhập tác dụng vào bởi phím =,Sau khi nhập chấm dứt ma trận A, có thể nhập thêm ma trận B bởi cách: Nhấn Shift 4 (Matrix) –> 1 (Dim) –> 2 (MatB)Lập lại giống như mang lại MatC.Ví dụ: Cho ma trận:
*
. Hãy nhập tài liệu ma trận vào máy tính cầm tay.Hướng dẫn cách bấm máyCách 1: Nhấn phím MODE →6( lựa chọn MATRIX)Bước 2: Nhấn phím 1( chọn ma trận A)Cách 3: Nhấn phím 1 (lựa chọn dạng ma trận 3 x 3)Bước 4: Nhập những hạng tử trong ma trận A vào laptop.

2. Tính định thức

Thao tác nlỗi sau nhằm tính định thức đến MatA: Shift 4 (Matrix) –> 7 (Det) –> Shift 4 (Matrix) –> 3 (MatA) –> =Ví dụ: Tìm định thức của ma trận vuông
*
.

Xem thêm: Phím Tắt Chỉnh Độ Sáng Màn Hình Máy Tính Pc Và Laptop, 11 Cách Điều Chỉnh Độ Sáng Màn Hình Windows 10

Hướng dẫn bấm máyCách 1: Nhấn phím MODE →6( lựa chọn MATRIX)Cách 2: Nhấn phím 1( lựa chọn ma trận A)Bước 3: Nhấn phím 1 (lựa chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập những hạng tử vào ma trận A vào máy tính. (nlỗi ví dụ 1)Cách 4: Nhấn phím AC→Shift→4→7 (lựa chọn bí quyết det)Cách 5: Nhấn phím Shift→4→3 (lựa chọn ma trận A)

3. Tìm ma trận nghịch đảo

Thao tác nlỗi sau để kiếm tìm ma trận nghịch đảo của MatA: Shift 4 (Matrix) –> 3 (MatA) –> x-1 (x-1: là phím nghịch đảo của máy tính)Ví dụ: Tìm ma trận nghịch hòn đảo của ma trận
*
Hướng dẫn bấm máyBước 1: Nhấn phím MODE →6( chọn MATRIX)Cách 2: Nhấn phím 1( lựa chọn ma trận A)Cách 3: Nhấn phím 1 (lựa chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập các hạng tử trong ma trận A vào laptop. (nhỏng ví dụ 1)
Bước 4: Nhấn phím Shift→4→3 (chọn ma trận A)Cách 5: Nhấn phím x-1 (tính ma trận nghịch đảo A-1)Cách 6: Nhấn phím =

4. Cộng, trừ hai ma trận

Ví dụ: Cho hai ma trận
*
. Hãy tính những ma trận A + B; A - 2BHướng dẫn bnóng máyBước 1: Nhấn phím MODE →6( lựa chọn MATRIX)Cách 2: Nhấn phím 1( chọn ma trận A)Cách 3: Nhấn phím 1 (lựa chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập những hạng tử trong ma trận A vào máy vi tính. (như ví dụ 1)Cách 4: Nhấn phím Shift→4→1→2→∇→2 (nhập ma trận B size 3 x 3)Cách 5: Nhấn phím Shift→4→3 (lựa chọn ma trận A)Bước 6: Nhấn phím + hoặc - hoặc xCách 7: Nhấn phím Shift→4→4 (chọn ma trận B)Cách 8: Nhấn phím =

5. Giải phương trình: AX = B

Thao tác theo công việc bên trên nhằm tính: MatA –> x-1 –> x –> MatB khiến cho tác dụng của X.Mua máy vi tính đuc rút Casio FX-570toàn nước Plus