Excel cho nguthan.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Mẹo: Mặc Excel dành cho web hỗ trợ đặt lề trang nhưng nó cung cấp một số tùy chọn Thiết lập Trang trên tab Bố trí Trang.

Bạn đang xem: Cách căn chỉnh lề trước khi in trong excel 2010


Để căn chỉnh tốt hơn Excel tính trên trang in, bạn có thể thay đổi lề, xác định lề tùy chỉnh hoặc căn giữa trang tính—theo chiều ngang hoặc chiều dọc trên trang. Excel dành cho web

Lề trang là các khoảng trống giữa dữ liệu của bạn và mép của trang in. Bạn có thể dùng lề trang trên cùng và dưới cùng cho những mục như đầu trang, chân trang và số trang.

Làm theo các bước dưới đây để đặt lề trang:

Chọn trang tính hoặc nhiều trang tính bạn muốn in.

Cách chọn trang tính

Để chọn một trang tính duy nhất:

Bấm vào tab dành cho trang tính mà bạn muốn in.

*

Nếu bạn không nhìn thấy tab mong muốn, hãy bấm vào nút cuộn tab để hiển thị tab rồi bấm vào tab đó.

*

Để chọn hai hoặc nhiều trang tính liền kề:

Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Shift và bấm vào tab cho trang tính cuối cùng mà bạn muốn chọn.

Để chọn hai hoặc nhiều trang tính không liền kề

Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Ctrl trong lúc bấm tab của các trang tính khác mà bạn muốn chọn.

Để chọn tất cả các trang tính trong một sổ làm việc:

Bấm chuột phải vào tab trang tính rồi bấm Chọn Tất cả Trang tính từ menu lối tắt.


Mẹo: Khi chọn nhiều trang tính, sẽ xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn nào, hãy bấm phải chuột vào tab của trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính.


Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, hãy bấm Lề.

*

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để dùng lề đã xác định trước, hãy bấm Chuẩn, Rộng hoặc Hẹp.


Mẹo: Nếu trước đó bạn đã dùng thiết đặt lề tùy chỉnh, thiết đặt đó sẵn dùng làm tùy chọn Thiết đặt Tùy chỉnh Cuối cùng.


Để xác định lề trang tùy chỉnh, hãy bấm Lề Tùy chỉnh rồi—trong các hộp Trên cùng,Dưới cùng,Trái và Phải—nhập kích cỡ lề bạn muốn.

Để đặt lề cho đầu trang hoặc chân trang, hãy bấm Lề Tùy chỉnh, rồi nhập kích cỡ lề mới vào hộp Đầu trang hoặc Chân trang. Thiết đặt lề cho đầu trang hoặc chân trang sẽ làm thay đổi khoảng cách từ mép trên của trang giấy đến đầu trang hoặc từ mép dưới của trang giấy đến chân trang.


Lưu ý: Thiết đặt đầu trang và chân trang phải nhỏ hơn thiết đặt lề trên và lề dưới của bạn và lớn hơn hoặc bằng lề máy in tối thiểu của bạn.


Để căn giữa trang theo chiều ngang hoặc dọc, hãy bấm Lề Tùy chỉnh và sau đó, tại mục Căn giữa trang, hãy chọn hộp kiểm Ngang hoặc Dọc.


Mẹo: Để xem trước lề mới, bấm vào Tệp > In. Để điều chỉnh lề ở chế độ Xem trước khi In, chọn hộp Hiện Lề ở góc dưới bên phải cửa sổ xem trước, rồi kéo các núm điều khiển lề màu đen ở một trong hai bên hoặc trên hay dưới trang.

*


Lưu ý: Lề trang bạn xác định trong một trang tính cụ thể sẽ được lưu cùng với trang tính đó khi bạn lưu sổ làm việc. Bạn không thể thay đổi lề trang mặc định cho các sổ làm việc mới.

Xem thêm: Cách Chọn Hình Nền Trong Powerpoint 2010 Nhanh, Chèn Hình Nền Vào Powerpoint Thật Đơn Giản


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.