I.Nhận biết danh trường đoản cú, tính từ, trạng từ, cồn từ trong Tiếng Anh1. Tính trường đoản cú (ADJECTIVE)2. Danh từ (NOUN)3. Động từ (VERB)4. Trạng trường đoản cú (ADVERB):

I.Nhận biết danh từ bỏ, tính từ, trạng từ, hễ tự trong Tiếng Anh

1. Tính từ bỏ (ADJECTIVE)

Tính từ thường dứt bởi các đuôi sau: -ant, -ent, -ly, -ed. -ing, -ful, -less, -ate, -ive sầu, -ish, -ous, …

*
Vị trí của tính từ adj1.1. Vị trí của tính từ trong câu: Adj + N (Trước danh từ): beautiful girl, lovely house…Tobe + adj (Sau TO BE): I am fat, She is intelligent, You are friendly…Linking verbs + adj (Sau hễ tự chỉ cảm xúc): feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…(She feels tired)Sau các đại từ bất định: something, someone, anything, anyone……..(Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting)Make/Keep/Find/Leave sầu + (O)+ adj…: Let’s keep our school clean.1.2. Dấu hiệu nhận ra tính từ:

Thường bao gồm hậu tố (đuôi) là:

ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active, attractive sầu ,impressive……..

Bạn đang xem: Cách dùng tính từ và trạng từ trong tiếng anh

able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính từ : daily, monthly, friendly, healthy…al: national, cultural…1.3. Collocations (Mở rộng)

Adj + Prep:

AdjPrepMeaning
PreferabletoPhù hợp
RelatedtoCó liên quan
SuperiortoVượt trội, tốt hơn
CapableofCó thể
AwareofCó dìm thức về
Suspociousof Có nghi hoặc về
HopefulofHy vọng
ContentwithHài lòng với
ImpressedwithẤn tượng về
PopularwithPhổ đổi mới về
(Dis)satisfiedwith(ko) bằng lòng với
LiableforChịu đựng trách nhiệm về
ResponsibleforChịu trách rưới nhiệm về
PerferforHoàn hảo
QualifiedforĐủ điều kiện/Đủ năng lực
Eligiblefor + NĐủu điều kiện/Đủ năng lực
Eligibleto_VĐiểu điều kiện/Đủ năng lực để gia công gì
ConcernedaboutQuan tâm về
ExcitedaboutHứng thú về
InterestedinHứng trúc về

Adj + N:

AdjNounsMeaning
AnnualleaveNghỉ phxay hằng năm
AnnualturnoverDoanh thu hằng năm
Temporarystaff/workerNhân viên thời vụ
TemporaryreplacementSự sửa chữa tạm thời
TemporaryworkCông bài toán tạm thời
SubstantialIncreaseSự tăng thêm xứng đáng kể
SubstantialrenovationSự cải tiến/upgrade xứng đáng kể

2. Danh từ (NOUN)

*
Vị trí của danh trường đoản cú vào câu2.1. Vị trí của danh từ bỏ trong câu:Sau To be: I am a student.Sau tính từ: nice school…Đầu câu quản lý ngữ .Sau: a/an, the, this, that, these, those…Sau tính trường đoản cú ssinh hoạt hữu: my, your, his, her, their…Sau: many, a lot of/ lots of , plenty of…The +(adj) N …of + (adj) N…2.2. Dấu hiệu phân biệt danh từ

Danh trường đoản cú thường có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction………sion: question, television ,impression, passion……..ment: pavement, movement, environment….ce: difference, independence, peace………..

Xem thêm: Cách Lắp Đèn Uv Cho Bể Cá Và Những Lưu Ý Dành Cho Bạn, Lắp Đặt Đèn Uv Mini Cho Hồ Cá Rồng

ness: kindness, friendliness……y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…er/or: cồn từ+ er/or thành danh từ chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…2.3. Chụ ý một vài Tính trường đoản cú tất cả phổ biến danh từ

Adj/Adv

Heavy, light: weightWide, narrow: widthDeep, shallow: depthLong, short: lengthOld, ageTall, high: heightBig,small: size

3. Động từ bỏ (VERB)

Trong ngữ pháp tiếng Anh, động từ bỏ được chia thành:

3.1. Động tự To be

Động tự tobe tất cả tất cả be, is, are, was, were, will be, has been, have sầu been, being…

Tobe + N (I am a sudent)Tobe + V_ing (We are studying English)Tobe + V(P2) (English is studied by us)Tobe + Adj (She is goregeous)Tobe + Prep + N (The building is under construction)3.2. Modal verbsCan/ Could/ May/ Might (Có thể) + V(bare)Should (Nên) + V(bare)Must/ Have sầu to (Phải) + V(bare)Will/ Would (sẽ) + V(bare)3.3. Action verbsReview/check/ínpect/examine the documents/the plan/the terms of contract: soát sổ tài liệu/kế hoạch/luật pháp vừa lòng đồng.Reserve sầu the right to_V: tất cả quyền làm cho gìAttract visitors/customers…: thu bán chạy phượt, khách hàngIntroduce/launch new products/services: giới thiệu/tung ra sản phẩm/hình thức dịch vụ new.Represent the company/the organisation/the group: thay mặt cho công ty/tổ chức/nhómSign a contract: cam kết phù hợp đồngRenew a contract: gia hạn thích hợp đồngConfirm the reservation: xác nhận lại Việc đặt chỗRetain the receipts: lưu giữ hoá đơnSubmit s.t TO s.o: nộp vật gì mang lại aiAttribute s.t to s.o: nhận định rằng cái gì là dựa vào ai. Ex: the company attributes its success lớn the dedicated employees (Shop chúng tôi này nhận định rằng sự thành công xuất sắc của bản thân mình là phụ thuộc vào đông đảo nhân viên cấp dưới tận tuỵ)3.4. Linking verbs

Một số linking verbs:

Look: trôngSeem: nhường nhưFeel: cảm thấyBecome = get: trsống nênAppear: nhường nhịn nhưTaste, smell, stay = remain (giữ),…Note: Lining verbs + Adj. Ex: She looks goregeous.

4. Trạng từ (ADVERB):

4.1. Dấu hiệu nhận biết trạng từ

Trạng tự chỉ thể bí quyết (adverbs of manner): adj+’ly’ adv. Ngoại lệ:

Từ gồm đuôi _ly cơ mà là tính từ nlỗi daily, friendly, weekly, monthely, yearly, quarterly (mặt hàng quý),…Từ không tồn tại đuôi _ly tuy thế là trạng từ như fast, hard, late, near,…4.2. Vị trí của trạng trường đoản cú trong câu:V + adv. Ex: We study hardAdv + V. Ex: I really lượt thích youAdv + adv. Ex: We work with our team very wellAdv + adj. Ex: I am very responsibleAdv, S-V. Ex: Luckily, we won the lottery.