Tổng Tổng thích hợp các dạng giải phương thơm trình bậc 3 cùng bất pmùi hương trình bật 3 giúp cho các em ôn thi xuất sắc môn giải pmùi hương trình do trung tam day kem tai nha tphcm phân tách đang.

Cách giải phương trình bậc 3 bởi phương pháp Cardano

Trước hết, chia pmùi hương trình đến α3 để lấy về dạng

*
*
*
*
*
*
*
qover 2pm sqrtq^2over 4+p^3over 27. qquad (4) " />
*

Đặt những giá trị:

1) Nếu 0" />

*
*
*
k+sqrt<3> ight)-fracb3a" />
*
*
b^3-27a^2d}3a" />
*

k+sqrtk^2+1+sqrt<3>k-sqrtk^2+1 ight)-fracb3a" />k+sqrtk^2+1+sqrt<3>k-sqrtk^2+1 ight)-fracb3a" />