Để tạo sự một bài bác tập trắc nghiệm bên trên Word, Excel hoặc PowerPoint thì phương pháp đơn giản và dễ dàng độc nhất là tạo ra 4 đáp án, A, B, C, D hoặc là 1 trong những, 2, 3, 4. Và tất nhiên là bao bọc các câu trả lời này là 1 trong vòng tròn, nó cũng giống như bài trắc nghiệm nhưng thầy cô phát cho mình có tác dụng từng ngày ấy