Báo cáo giữ giao dịch chuyển tiền tệ hoàn toàn có thể được lập theo một trong những hai phương pháp là phương pháp thẳng cùng phương thức loại gián tiếp.

Bạn đang xem: Cách làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Bài viết sau đây, đội hình giáo viên tại lớp học tập kế toán thù thực tiễn trên Kế toán Lê Ánh vẫn chỉ dẫn chúng ta cách lập báo cáo giữ giao dịch chuyển tiền tệ theo phương thức con gián tiếp.


*

1. Nguim tắc lập báo cáo lưu lại giao dịch chuyển tiền tệ theo phương pháp con gián tiếp

Các luồng chi phí vào cùng những luồng tiền ra được tính với xác minh thứ 1 bằng phương pháp điều chỉnh lợi nhuận trước thuế TNDoanh Nghiệp của từng vận động ngoài ảnh hưởng của những khoản mục không hẳn bởi chi phí, các thay đổi trong kỳ của mặt hàng tồn kho, những khoản đề nghị thu, nên trả trường đoản cú chuyển động marketing …

*

2. Cách lập báo cáo giữ chuyển tiền tệ theo phương thức con gián tiếp

a. Phần I: Lưu chuyển khoản thuần từ hoạt động SXKD

- Lợi nhuận trước thuế (Mã số 01):

+ Lấy từ chỉ tiêu Tổng lợi tức đầu tư kế toán trước thuế (Mã số 50) trên Báo cáo công dụng HĐKD vào kỳ report.

+ Nếu số liệu này số âm (Doanh Nghiệp lỗ) thì ghi trong ngoặc đơn(…)

Khấu hao TSCĐ (Mã số 02)

+ Căn uống cứ vào số khấu hao TSCĐ vẫn trích vào kỳ trên bảng tính với phân chia khấu hao TSCĐ và sổ kế toán các thông tin tài khoản gồm liên quan.

+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế”

Các khoản dự phòng (Mã số 03):

+ Số chênh lệch thân số dư thời điểm đầu kỳ và số dư cuối kỳ của những khoản dự phòng tổn định thất gia tài và dự trữ đề nghị trả bên trên Bảng bằng vận kế tân oán.

+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế”.

Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá chỉ hối hận đoái chưa tiến hành (Mã số 04):

+ Số chênh lệch số tạo ra Có cùng tạo ra Nợ TK 4131 đối chiếu sổ kế toán TK 515 (chi tiết lãi vì chưng Reviews lại các khoản mục tiền tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ) hoặc TK 635 (cụ thể lỗ vì nhận xét lại những khoản mục chi phí tệ gồm nơi bắt đầu ngoại tệ).

+ Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”(Mã số 01), ví như bao gồm lãi hoặc được (+) vào tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế” , ví như bao gồm lỗ.

Lãi /lỗ từ vận động đầu tư chi tiêu (Mã số 05)

+ Lấy số liệu tự các thông tin tài khoản 5117, 515, 711, 632, 635, 811 cùng các tài khoản không giống bao gồm tương quan (cụ thể phần lãi, lỗ được xác định là luồng chi phí trường đoản cú hoạt động đầu tư) trong kỳ report. + Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” nếu như vận động đầu tư gồm lãi thuần và được ghi bằng số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc 1-1 (…); hoặc được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”, trường hợp hoạt động chi tiêu có lỗ thuần.

Chi tiêu lãi vay (Mã số 06):

+ Số liệu mang tự sổ kế toán thông tin tài khoản 635“giá thành tài chính”(chi tiết chi phí lãi vay mượn được ghi nhấn vào Báo cáo kết quả HĐKD) sau thời điểm đối chiếu với sổ kế tân oán các thông tin tài khoản tất cả liên quan, hoặc địa thế căn cứ vào tiêu chuẩn “Chi tiêu lãi vay” trong Báo cáo hiệu quả HĐKD.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được cộng (+) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế”.

Lợi nhuận kinh doanh trước số đông chuyển đổi của vốn lưu động(Mã số 08):

Mã số 08 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06

Nếu số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn(…)

Tăng sút các khoản cần thu(Mã số 09):

+ Số liệu căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư cuối kỳ cùng vào đầu kỳ của những Tài khoản phải thu liên quan mang lại chuyển động marketing, như: TK131, TK 331, TK 136, TK 138, TK133 TK 141.

+ Số liệu được công vào “Lợi nhuận kinh doanh trước phần đông thay đổi của vốn lưu giữ đụng ” nếu tổng những số dư cuối kỳ nhỏ tuổi hơn tổng những số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận sale trước đều biến đổi của vốn lưu rượu cồn ” ví như tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư vào đầu kỳ và được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đơn(…).

Tăng bớt hàng tồn kho(Mã số 10):

+ Số liệu căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư thời điểm cuối kỳ cùng đầu kỳ của các Tài khoản sản phẩm tồn kho nlỗi TK 151, TK152, TK153, TK154, TK155, TK156, TK157, TK158 (Không bao gồm số dư của Tài khoản “Dự chống giảm giá mặt hàng tồn kho” cùng không bao hàm số dư hàng tồn kho dùng mang đến vận động chi tiêu.

+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước các thay đổi của vốn lưu lại hễ ” nếu tổng các số dư cuối kỳ nhỏ tuổi hơn tổng những số dư vào đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận marketing trước đông đảo biến hóa của vốn giữ cồn ” ví như tổng các số dư thời điểm cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư vào đầu kỳ cùng được ghi thông qua số âm bên dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đơn(…).

Tăng bớt những khoản nên trả(Mã số 11)

+ Số liệu căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư vào cuối kỳ với thời điểm đầu kỳ của các Tài khoản nợ buộc phải trả tương quan mang đến hoạt động marketing, như: TK331, TK 131, TK333, TK 334, TK 335, TK 336, TK 338,TK 351, TK 352. Chỉ tiêu này sẽ không bao hàm các khoản đề nghị trả về thuế TNDN bắt buộc nộp, các khoản đề nghị trả về lãi tiền vay mượn, những khoản đề nghị trả tương quan đến chuyển động đầu tư chi tiêu (như bán buôn xuất bản TSCĐ, cài bất động sản đầu tư chi tiêu, thiết lập những chính sách nợ…) cùng hoạt động tài thiết yếu (Vay với nợ ngắn hạn, lâu năm...)

+ Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận sale trước đông đảo biến hóa của vốn lưu động ” giả dụ tổng những số dư cuối kỳ bé dại hơn tổng các số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận kinh doanh trước phần đa chuyển đổi của vốn giữ rượu cồn ” nếu tổng các số dư thời điểm cuối kỳ to hơn tổng các số dư vào đầu kỳ cùng được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đơn(…).

Tăng bớt ngân sách trả trước (Mã số 12):

+ Số liệu căn cứ vào tổng những chênh lệch thân số dư thời điểm cuối kỳ với đầu kỳ của TK 242.

+ Số liệu tiêu chí này được cộng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận sale trước các chuyển đổi của vốn giữ hễ ” ví như tổng những số dư cuối kỳ bé dại hơn tổng những số dư thời điểm đầu kỳ. Hoặc được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận sale trước mọi thay đổi của vốn lưu đụng ” giả dụ tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư đầu kỳ với được ghi thông qua số âm bên dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đơn(…).

- Tăng, bớt chứng khân oán marketing (Mã số 13)

+ Số liệu căn cứ vào tổng chênh lệch giữa số dư vào cuối kỳ và số dư thời điểm đầu kỳ của TK 121.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được (+) và chỉ tiêu “Lợi nhuận sale trước đều biến đổi vốn lưu động” nếu số dư vào cuối kỳ nhỏ hơn số dư thời điểm đầu kỳ. + Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận sale trước hồ hết chuyển đổi vốn lưu động” ví như số dư thời điểm cuối kỳ to hơn số dư thời điểm đầu kỳ và được ghi thông qua số âm bên dưới hình thức ghi vào ngoặc đơn (…).

Tiền lãi vay mượn sẽ trả(Mã số 14):

+ Số liệu địa thế căn cứ TK 111, 112, 113 (chi tiết tiền chi trả lãi tiền vay); sổ kế toán thù các thông tin tài khoản đề xuất thu (chi tiết chi phí trả lãi vay mượn từ chi phí thu những khoản buộc phải thu) vào kỳ report, sau khi so sánh cùng với sổ kế tân oán TK 335, 635, 242 cùng các Tài khoản liên quan khác. + Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận sale trước những biến hóa vốn lưu giữ động” với được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc solo (…). Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận marketing trước mọi biến hóa của vốn giữ cồn ” giả dụ tổng các số dư thời điểm cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư thời điểm đầu kỳ cùng được ghi bằng số âm bên dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đơn(…).

Thuế các khoản thu nhập công ty lớn vẫn nộp(Mã số 15):

+ Số liệu tiêu chuẩn này căn cứ vào sổ kế toán TK 111, 112, 113 (chi tiết chi phí nộp thuế TNDN), sau thời điểm đối chiếu với sổ kế tân oán TK 3334.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận marketing trước rất nhiều biến đổi vốn lưu động” với được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc 1-1 (…).

Tiền thu không giống trường đoản cú chuyển động tởm doanh(Mã số 16)

+ Số liệu tiêu chuẩn này căn cứ vào TK 111, 112, 113 sau khi đối chiếu cùng với sổ kế tân oán các tài khoản có tương quan vào kỳ báo cáo.

+ Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận sale trước hầu hết thay đổi vốn lưu giữ động”.

Tiền đưa ra không giống trường đoản cú chuyển động gớm doanh(Mã số 17):

+ Số liệu tiêu chí này căn cứ vào sổ kế tân oán TK 111, 112, 113 sau thời điểm so sánh cùng với sổ kế toán thù những thông tin tài khoản bao gồm liên quan trong kỳ report.

Xem thêm: Top 3 Mẫu Tóm Tắt Truyện Hai Đứa Trẻ Hay, Ngắn Nhất (6 Mẫu), Top 3 Mẫu Tóm Tắt Hai Đứa Trẻ Hay Nhất

+ Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận marketing trước hầu như biến hóa vốn lưu giữ động”.

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ bỏ hoạt động kinh doanh(Mã số 20):

Mã số trăng tròn = Mã số 08 + Mã số 09 + Mã số 10 + Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16 + Mã số 17

Phần II: Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ bỏ chuyển động đầu tư: (nlỗi lập Báo cáo LCTT theo phương thức trực tiếp)

Phần III: Lưu chuyển tiền trường đoản cú hoạt động tài chính: (nlỗi lập Báo cáo LCTT theo phương thức trực tiếp)

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên huấn luyện và đào tạo các khóa đào tạo kế toán thực hành cùng làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói rất tốt thị trường

 (Được đào tạo và huấn luyện với thực hiện vày 100% những kế toán trưởng trường đoản cú 13 năm mang đến hai mươi năm khiếp nghiệm)