Đôi khi việc mở file Word trở nên thật bất tiện bởi những lí do như phần mềm không tương thích hoặc những lỗi về font… Trong trường hợp cần lưu vào để đọc lại hoặc gửi đi mà không chỉnh sửa, ta có thể lưu file Word dưới dạng hình ảnh. Để hiểu rõ hơn các bạn hãy đọc bài viết sau đây.


Lưu file Word dưới dạng hình ảnh bằng cách chụp màn hình

Khác với Powerpoint, Word không đưa ra tùy chọn lưu file dưới dạng hình ảnh. Ta có thể convert sang PDF, tuy nhiên đó không phải là điều nói đến trong bài viết này.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tiếp tục thực hiện tương tự với những mục còn lại. Vậy là ta đã lưu được file word dưới dạng hình ảnh rồi.