Nói cho giang sơn hình dòng ủng, sẽ thiệt thiếu sót giả dụ họ quên nhắc đến món mì Ý sốt giết mổ bò bằm