1. Nội dung
Quản lý các đưa ra phí trả trcầu được phân bố mang đến nhiều kỳ, chi phí trả trước là những khoản ngân sách thực tế sẽ gây ra, tuy nhiên không được tính vào ngân sách cung ứng, kinh doanh của kỳ phát sinh cùng cần phải phân bổ để tính vào bỏ ra phí của từng kỳ

2. Định khoản
1. Lúc gây ra các khoản ngân sách trả trước (thuê vnạp năng lượng chống, thuê TSCĐ…) cần phân bổ dần dần vào chi phí SXKD của nhiều kỳ

Nợ TK 242 Ngân sách chi tiêu trả trướcNợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (trường hợp có)

Có các TK 111, 112, 153, 331, 334, 338,… Tổng giá thanh toán

2. Định kỳ, phân chia chi phí trả trước

Nợ các TK 154, 623, 627, 635, 641, 642, 241

Có TK 242 Chi phí trả trước phân bổ vào kỳ

3. Mô tả nghiệp vụ
Khi gây ra chi phí trả trước đơn vị vẫn thực hiện triển khai như sau:Kế tân oán tổng phù hợp đang tập hòa hợp những hội chứng từ cội tương quan và tiến mặt hàng ghi tăng ngân sách trả trước, khẳng định đối tượng người dùng chịu chi phí nhằm theo dõi và quan sát, thống trị.Kế toán thù hạch toán thù cùng in hội chứng từ chuyển kế tân oán trưởng ký kết thông qua.Định kỳ kế toán thù tổng đúng theo thực hiện phân chia chi phí trả trước vào chi phí SXKD.

Bạn đang xem: Cách phân bổ chi phí trả trước trên misa

4. Hướng dẫn trên phần mềm
Việc ghi nhận và phân bố các khoản chi phí đã trả trước cơ mà không được tính vào bỏ ra phí đem đến kinh doanh (bỏ ra phí thuê VPhường, đưa ra phí sửa chữa lớn TSCĐ,…) được thực hiện bên trên phần mềm nhỏng sau:
Bcầu 1: Ghi nhận các khoản chi phí trả trcầu phát sinh
Tuỳ thuộc vào hình thức tkhô hanh toán, các khoản chi phí này sẽ được ghi nhận bên trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp. Ví dụ bên trên phân hệ Ngân hàng.
Bmong 2: Khai báo các khoản chi phí cần phân bố nhiều kỳ
1. Vào menu Nghiệp vụTổng hợpChi phí trả trướcDanh sách ngân sách trả trước.2. Chọn Chi tiêu trả trước.3. Knhì báo thông tin về khoản chi phí cần phân bố.Tab Thiết lập phân bổ: chọn các đối tượng sẽ được phân vùng khoản chi phí trả trướcnlỗi đối tượng THCP/công trình/đơn hàng/hợp đồng/solo vị. => Tổng tỷ lệ phân vùng phải bằng 100% và bắt buộc phải nhập TK đưa ra phí để làm cnạp năng lượng phân bổ và hạch toán chi phí vào các kỳ.

Tab Tập hợp chứng từ: chọn các chứng từ ghi nhận chi phí phát sinh đã được lập ở bcầu 1:Nhấn Chọn triệu chứng từ.Thiết lập ĐK để tìm kiếm tìm bệnh từ bỏ đề nghị tập phù hợp và dìm Lấy dữ liệu.Tích lựa chọn bệnh tự và nhận Đồng ý.

4. Nhấn Cất.Lưu ý:

Đối với tài liệu hạch toán thù nhiều chi nhánh và thực hiện cả nhị khối hệ thống sổ (tài thiết yếu với cai quản trị), các khoản bỏ ra phí trả trước được khai báo Lúc đang thao tác làm việc tại chi nhánh nào, sổ làm sao sẽ chỉ được lưu lại bên trên chi nhánh đó cùng sổ đó. Nhấn Lấy từ hệ thống sổ tài chính (hoặc ngược lại) trong trường hợp muốn đem ban bố khoản đưa ra phí trả trmong từ sổ này thanh lịch sổ khác.

Chọn Chi phí trả trước đầu kỳ để knhì báo các khoản đưa ra phí phát sinh trcầu lúc sử dụng phần mềm.

Xem thêm: Hướng Dẫn Xem Camera Hikvision Trên Máy Tính, Pc, Laptop, 2 Cách Xem Camera Hikvision Trên Máy Tính

Bước 3: Phân té các khoản ngân sách trả trước
1. Vào thực đơn Nghiệp vụTổng hợpChi phí trả trướcPhân bửa chi phí trả trước.2. Nhấn Thêm.3. Chọn kỳ phân bổ chi phí khớp ứng với thừa nhận Đồng ý.