Excel mang lại nguthan.vn 365 Excel mang đến nguthan.vn 365 dành đến máy Mac Excel đến website Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Bài viết này diễn tả cú pháp bí quyết và cách áp dụng hàm STEYX vào nguthan.vn Excel.

Bạn đang xem: Cách tính sai số chuẩn trong excel

Mô tả

Trả về không đúng số chuẩn chỉnh của quý hiếm y dự đân oán cho từng quý giá x vào hồi quy. Sai số chuẩn là số đo lượng không đúng số vào dự đoán y cho một giá trị x riêng lẻ.

Cú pháp

STEYX(known_y"s, known_x"s)

Cú pháp hàm STEYX bao gồm các đối số sau đây:

Known_y"s Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi điểm dữ liệu phụ thuộc.

Known_x"s Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi điểm dữ liệu độc lập.

Chú thích

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tmê say chiếu có chứa số.

Các quý hiếm lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà quý khách hàng gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu một đối số tsay đắm chiếu xuất xắc mảng có chứa quý giá ngắn gọn xúc tích, vnạp năng lượng bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy vậy những ô có quý giá 0 sẽ được bao hàm.

Các đối số là văn uống bản hay giá trị lỗi ko thể chuyển thay đổi số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu known_y"s và known_x"s có số điểm dữ liệu sự so sánh, hàm STEYX trả về quý hiếm lỗi #N/A.

Nếu known_y"s và known_x"s trống hoặc có ít hơn tía điểm dữ liệu, hàm STEYX trả về cực hiếm lỗi #DIV/0! .

Pmùi hương trình cho không đúng số chuẩn của quý giá y dự đoán là:

*

vào đó x và y là các trung độ mẫu AVERAGE(known_x’s) và AVERAGE(known_y’s) và n là cỡ mẫu.

Xem thêm: Thông Báo Điểm Chuẩn Học Viện Hậu Cần 2020, Điểm Chuẩn Học Viện Hậu Cần

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng tiếp sau đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel new. Để công thức hiển thị hiệu quả, hãy lựa chọn bọn chúng, nhận F2 với kế tiếp dìm Enter. Nếu nên, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột để thấy toàn bộ tài liệu.

Dữ liệu

Y đã biết

X đã biết

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=STEYX(A3:A9,B3:B9)

Sai số chuẩn chỉnh của quý hiếm y dự đoán cho mỗi quý hiếm x vào hồi quy (3,305719)