Cách xét tính tiếp tục của hàm số cực hay

Với Cách xét tính liên tiếp của hàm số rất tốt Toán lớp 11 gồm vừa đủ cách thức giải, ví dụ minch họa với bài bác tập trắc nghiệm gồm giải mã chi tiết để giúp học sinh ôn tập, biết cách làm cho dạng bài tập xét tính liên tiếp của hàm số từ bỏ kia đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn Toán lớp 11.

Bạn đang xem: Cách xét tính liên tục của hàm số

*

A. Phương pháp điệu & Ví dụ

Vấn đề 1: Xét tính liên tiếp của hàm số trên một điểm

- Cho hàm số y = f(x) có tập xác minh D cùng điểm x0 ∈ D. Để xét tính thường xuyên của hàm số bên trên trên điểm x = x0 ta có tác dụng nhỏng sau:

+ Tìm số lượng giới hạn của hàm số y = f(x) Khi x → x0 cùng tính f(x0)

+ Nếu lâu dài thì ta đối chiếu

cùng với f(x0).

Nếu = f(x0) thì hàm số liên tục trên x0

Chú ý:

1. Nếu hàm số thường xuyên trên x0 thì thứ 1 hàm số đề xuất xác minh tại điểm này.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Chuyển Đổi Font Chữ Miễn Phí, Phần Mềm Đổi Phông Chữ Miễn Phí

2.

3. Hàm số

*
thường xuyên tại x = x0 ⇔ = k

4. Hàm số

*
liên tiếp trên điểm x = x0 khi và chỉ khi
*

Vấn đề 2: Xét tính liên tục của hàm số trên một tập

Ta thực hiện các định lí về tính tiếp tục của hàm nhiều thức, lương giác, phân thức hữu tỉ …

Nếu hàm số đến bên dưới dạng những phương pháp thì ta xét tính liên tiếp bên trên mỗi khoảng vẫn phân chia cùng tại những điểm phân tách của những khoảng tầm kia.

*

lấy ví dụ minc họa

Bài 1: Xét tính liên tục của hàm số sau trên x = 3

*

Hướng dẫn:

1. Hàm số khẳng định bên trên R

Ta bao gồm f(3) = 10/3 và

*

Vậy hàm số ko liên tục tại x = 3

2. Ta tất cả f(3) = 4 với

*

Vậy hàm số cách quãng trên x = 3

Bài 2: Xét tính tiếp tục của những hàm số sau bên trên toàn trục số

1. f(x) = tan2x + cosx

*

Hướng dẫn:

1. TXĐ:

*

Vậy hàm số tiếp tục bên trên D

2. Điều khiếu nại xác định:

*

Vậy hàm số liên tiếp bên trên (1;2) ∪ (2,+∞)

Bài 3: Xét tính liên tục của hàm số sau tại điểm đã cho thấy

*

Hướng dẫn:

Ta có

*

Vậy hàm số thường xuyên trên x = 1

Bài 4: Xét tính liên tiếp của hàm số sau tại điểm chỉ ra rằng

*

Hướng dẫn:

*

Vậy hàm số ko liên tiếp trên điểm x = -1

Bài 5: Chọn quý hiếm f(0) để các hàm số sau thường xuyên tại điểm x = 0

*

Hướng dẫn:

*

Bài 6: Xét tính liên tiếp của những hàm số sau tại điểm sẽ chỉ ra

*

Hướng dẫn:

Ta có:

*

Vậy hàm số đứt quãng trên x = -1

Bài 7: Xét tính liên tiếp của các hàm số sau tại điểm sẽ chỉ ra

*

Hướng dẫn:

Ta có

*

Vậy hàm số thường xuyên trên x = 1

*

B. bài tập vận dụng

Bài 1: Cho hàm số

*

tóm lại làm sao tiếp sau đây không đúng?

A.Hàm số tiếp tục tại x =-1

B.Hàm số liên tiếp trên x = 1

C.Hàm số liên tiếp tại x = -3

D.Hàm số liên tục tại x = 3

Lời giải:

Đáp án: A

hàm số đã cho ko khẳng định tại x = - 1 bắt buộc ko liên tục trên đặc điểm này. Tại các điểm còn sót lại hàm số hầu như liên tiếp. Đáp án A

Bài 2: Cho hàm số

*

tóm lại làm sao sau đó là đúng?

A.Hàm số f(x) liên tục trên điểm x = -2

B.Hàm số f(x) liên tiếp tại điểm x = 0

C.Hàm số f(x) thường xuyên tại điểm x = 0,5

D.Hàm số f(x) tiếp tục tại điểm x = 2

Lời giải:

Đáp án: C

Hàm số đang mang lại không xác định trên x = 0, x = -2, x = 2 buộc phải không thường xuyên trên các đặc điểm đó. Hàm số liên tiếp trên x = 0,5 do nó ở trong tập xác minh của hàm phân thức f(x). Đáp án là C

Bài 3: Cho

*
với x≠ 0. Phải bổ sung thêm quý giá f(0) bằng từng nào nhằm hàm số f(x) thường xuyên tại x = 0?