✅ Máy tính

Quý khách hàng rất có thể singin nhằm truy cập vào các đăng ký, list phân phát, Clip mua lên, đoạn phim đang download, lịch sử hào hùng cùng các mục không giống nữa. Hãy tò mò giải pháp tạo ra Tài khoản Google. 

Đăng nhập

Truy cập lệ youtube.com. Tại góc trên cùng, nhấp vào Đăng nhập.

Bạn đang xem: Đăng nhập youtube bằng tài khoản google

Đăng xuất

Truy cập lệ youtube.com. Tại góc trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Kênh > Đăng xuất.
The YouTube app requires a Google Account for sign in. If you’re unable khổng lồ sign inkhổng lồ your tài khoản, visit our accounts troubleshooting guide. 

✅ Android

Bạn có thể đăng nhập để truy cập vào những ĐK, danh sách phạt, đoạn phim cài lên, video clip vẫn sở hữu, lịch sử hào hùng cùng các mục không giống nữa. Hãy tò mò giải pháp tạo Tài khoản Google. 

Đăng nhập

Nhấn vào hình tượng Tài khoản . Nhấn vào Đăng nhập. Chọn thông tin tài khoản hiện nay có hoặc nhấn vào Thêm tài khoản để thêm tài khoản mới cho sản phẩm của công ty.

Đăng xuất 


Lưu ý: Đăng xuất ngoài vận dụng YouTube bên trên Android đang singout tài khoản của bạn ngoài toàn bộ những ứng dụng của Google trên trang bị đó (nlỗi Google Maps và Gmail). Bạn vẫn rất cần được nhập mật khẩu đăng nhập nhằm đăng nhập lại. Nếu không muốn singout ngoài vật dụng đó, bạn có thể để mắt qua YouTube ở tinh thần riêng tứ vào chính sách ẩn danh. 

 

Nhấn vào biểu tượng tài khoản . Nhấn vào Chuyển đổi tài khoản. Nhấn vào Quản lý tài khoản/Đăng xuất. Nhấn vào tài khoản cơ mà bạn có nhu cầu xóa bỏ máy. Nhấn vào Xóa tài khoản.

 


The YouTube phầm mềm requires a Google Account for sign in. If you’re unable to sign inkhổng lồ your account, visit our accounts troubleshooting guide. 

 

✅ iPhone và iPad

quý khách rất có thể đăng nhập để truy vấn vào những ĐK, list phạt, video clip sở hữu lên, video clip vẫn mua, lịch sử dân tộc với nhiều mục khác nữa. Hãy mày mò biện pháp chế tạo ra Tài khoản Google. 

Đăng nhập

Nhấn vào hình tượng Tài khoản . Nhấn vào Đăng nhập. Chọn thông tin tài khoản hiện nay có hoặc nhấn vào Thêm tài khoản nhằm thêm tài khoản bắt đầu mang đến vật dụng của doanh nghiệp.

Đăng xuất 

Nhấn vào hình họa tài khoản của bạn . Nhấn vào Chuyển đổi tài khoản. Nhấn vào Sử dụng YouTube lúc sẽ đăng xuất.

Xem thêm: Công Thức Tính Khoảng Cách Từ Điểm Đến Đường Thẳng Chính Xác 100%

quý khách hàng đã bắt gặp một thông báo nđính thêm sinh sống cuối screen cho biết các bạn đang singout ngoài ứng dụng.


The YouTube app requires a Google Account for sign in. If you’re unable to sign into your account, visit our accounts troubleshooting guide.