CÔNG TY CỔ PHẦN…………………………………………………………..

Bạn đang xem: Điều lệ công ty cổ phần 2015

Căn uống cđọng Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (năm 2014) cùng những lao lý khác của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi, gồm hầu hết cổ đông sáng lập có tên sau:

Stt

Họ và tên

(cổ đông sáng lập)

Ngày mon năm sinh

(đối với cổ đông là cá nhân)

Quốc tịch

CMND

(hoặc hộ chiếu, hoặc Giấy CN ĐKDN, hoặc QĐ thành lập)

Nơi ĐK hộ khẩu thường trú so với cá thể, hoặc liên hệ trụ ssống chính so với tổ chức

Số

Ngày, khu vực cấp

1

…………………

2

…………………

3

…………………

khẳng định ko trực thuộc đối tượng người tiêu dùng cơ chế tại khoản 2,3 Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm trước, bên nhau thống độc nhất ban hành điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN .... (sau đây Điện thoại tư vấn tắt là Công ty) cùng với phần đông cmùi hương, điều, khoản sau:

Chương thơm I

TÊN , TRỤ STại, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPhường LUẬT, CON DẤU DOANH NGHIỆP

Điều 1. Tên, tác động Công ty

1-Tên công ty chúng tôi viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN .........

Tên bởi tiếng nước ngoài:.................... JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt:............................................ JSC

2- Địa chỉ trụ ssống chính: số đơn vị.....phố (buôn bản, khu).........phường (xã).......thị thành Hải Dương (huyện).........tỉnh Hải Dương (Nhà thuê/ mượn thích hợp pháp của: ..... ).

Điều 2. Ngành, nghề tởm doanh

1. Ngành nghề sale của shop ĐK là:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Trong quy trình vận động, Công ty rất có thể thay đổi ngành nghề sale theo pháp luật của quy định, sau khi được Đại hội đồng người đóng cổ phần đồng tình, thông tin với được ban ngành ĐK sale gật đầu bổ sung vào hồ sơ ĐK doanh nghiệp lớn, đăng cài đặt trên hệ thống ĐKKD quốc gia dangkykinhdoanh.gov.vn. (Trừ trường phù hợp gồm vnạp năng lượng phiên bản của phòng ban đăng ký sale khước từ bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

2. Doanh nghiệp bắt buộc đáp ứng đủ điều kiện marketing lúc sale ngành, nghề chi tiêu kinh doanh tất cả ĐK theo chế độ của Pháp khí cụ cùng bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư chi tiêu kinh doanh đó nhìn trong suốt quy trình vận động marketing.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1.Theo điều lệ này, công ty chúng tôi gồm ....... tín đồ thay mặt đại diện theo lao lý.

1.1. Ông( bà)..........(sinh ngày..../..../.......; Dân tộc: .... ; Quốc tịch..........; nơi đăng ký hộ khẩu thường xuyên trú: số nhà.....phố (thôn, khu).........phường (xã).......thành phố (huyện).........tỉnh…; địa điểm sinh sống hiện tại: số nhà.....phố (làng mạc, khu).........phường (xã).......thành thị (huyện).........tỉnh…; CMND số.................vị Công an.....................

Chức danh cai quản :…………..

1.2. Ông( bà).......... (sinch ngày..../..../.......; Dân tộc: .... ; Quốc tịch..........; chỗ ĐK hộ khẩu thường xuyên trú: số công ty.....phố (buôn bản, khu).........phường (xã).......tỉnh thành Hải Dương (huyện).........thức giấc Hải Dương; chỗ ở hiện tại tại: số bên.....phố (thôn, khu).........phường (xã).......tỉnh thành Thành Phố Hải Dương (huyện).........tỉnh giấc Hải Dương; CMND số.................vày Công an.....................

Chức danh cai quản :…………..

2. Trường phù hợp chỉ có một người thay mặt đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) là người thay mặt theo điều khoản của người sử dụng. Trường vừa lòng tất cả rộng một người thay mặt theo quy định, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng chủ tịch đương nhiên là bạn đại diện theo điều khoản của công ty.

Điều 4. Quy định về bé dấu công ty

Cửa Hàng chúng tôi có quyền quyết định về hiệ tượng, số lượng và câu chữ con vệt của công ty theo phương tiện của pháp luật.

Con lốt đơn vị được diễn tả là hình ...... (hình tròn), mực thực hiện color .... (đỏ).

Nội dung bé vệt công ty chúng tôi diễn tả phần lớn báo cáo sau đây: a) Tên doanh nghiệp; b) Mã số doanh nghiệp c) Tên tỉnh giấc chỗ doanh nghiệp lớn đặt trụ sở (thức giấc Hải Dương).

cửa hàng chỉ bao gồm .......(một) con vệt công ty.

Sau khi khắc bé vệt, Shop chúng tôi thông báo mẫu mã con dấu với cơ quan đăng ký marketing nhằm đăng thiết lập công khai trên Cổng biết tin non sông về đăng ký doanh nghiệp lớn. Shop chúng tôi chỉ được sử dụng con vệt sau thời điểm mẫu bé vệt được đăng download trên Cổng lên tiếng nước nhà về ĐK doanh nghiệp cùng nhận ra Thông báo về việc đăng download công bố về mẫu con vệt doanh của cơ sở ĐKKD. Con vệt được sử dụng trong số trường đúng theo theo vẻ ngoài của luật pháp về việc thực hiện vết.

Việc làm chủ, áp dụng với giữ giàng con lốt giao cho những người đại diện theo pháp luật của chúng ta.

Doanh nghiệp chịu đựng trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác, phù hợp pháp, cân xứng thuần phong mỹ tục, văn hóa, năng lực khiến nhầm lẫn của chủng loại nhỏ vết với tnhãi ranh chấp tạo nên vì chưng câu hỏi thống trị cùng sử dụng con vết.

Tnhóc chấp về bề ngoài, số lượng và nội dung nhỏ vết của người tiêu dùng, bài toán làm chủ, áp dụng với gìn giữ bé lốt doanh nghiệp được xử lý tại Tòa án hoặc trọng tài.

Cmùi hương II

VỐN ĐIỀU LỆ – CỔ PHẦN – CỔ PHIẾU - CỔ ĐÔNG

Điều 5. Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ của người sử dụng là:…………………………………(ghi số với chữ)

- Số vốn này được chia thành: …………………….. CP (bằng chữ)

- Mệnh giá mỗi cổ phần : ……………………………VNĐ (bởi chữ)

Trong đó:

+ Cổ phần phổ thông:…………......cổ phần (bởi chữ), trị giá: .........VNĐ(bởi chữ);

+ Cổ phần ưu đãi…....: .............CP (bằng chữ), trị giá: ............. VNĐ(bởi chữ).

- Số CP dự loài kiến xin chào bán: ….. cổ phần (bằng chữ), trị giá: .........VNĐ(bởi chữ)

Các cổ đông gây dựng góp vốn rõ ràng nhỏng sau:

Số tt

Tên cổ đông góp vốn

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Tổng số cổ phần

Loại cổ phần

Số lượng

Giá trị

Phổ thông

Ưu đãi……..

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

1

………..

2

………..

3

………..

Vốn điều lệ hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm vì chưng kinh nghiệm thực trạng hoạt động vui chơi của đơn vị với vày quyết định của Đại hội đồng người đóng cổ phần.

Điều 6. Cổ phần

1. Cửa Hàng chúng tôi CP yêu cầu tất cả cổ phần thêm. Người mua cổ phần càng nhiều là cổ đông ít nhiều.

2. công ty chúng tôi cổ phần có thể gồm cổ phần ưu tiên. Người mua CP ưu tiên hotline là người đóng cổ phần ưu tiên.

- Cổ phần khuyến mãi gồm những một số loại sau đây:

- Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

- Cổ phần ưu tiên cổ tức;

- Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

- Cổ phần ưu tiên không giống.

3. Người được quyền thiết lập CP ưu tiên cổ tức, cổ phần chiết khấu trả lại cùng cổ phần ưu tiên không giống vì chưng Đại hội đồng cổ đông quyết định.

4. Mỗi cổ phần của và một một số loại gần như chế tạo cho tất cả những người thiết lập nó những quyền, nhiệm vụ cùng lợi ích ngang nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thay Đổi Mật Khẩu Wifi Vnpt Igate Gw040, Cách Đổi Mật Khẩu Wifi Vnpt Igate Gw040

5. Cổ phần thêm quan yếu chuyển đổi thành cổ phần chiết khấu. Cổ phần khuyến mãi hoàn toàn có thể biến hóa thành cổ phần ít nhiều theo đưa ra quyết định của Đại hội đồng người đóng cổ phần.

Điều 7. Quyền của Cổ đông phổ thông1. Cổ đông nhiều tất cả những quyền sau đây:

a) Tham dự cùng phát biểu trong số Đại hội đồng cổ đông cùng tiến hành quyền biểu quyết thẳng hoặc trải qua thay mặt theo ủy quyền hoặc theo hình thức không giống vì chưng luật pháp vẻ ngoài. Mỗi CP ít nhiều có một phiếu biểu quyết;

b) Nhận cổ tức với mức theo đưa ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Ưu tiên thiết lập CP bắt đầu chào bán khớp ứng với tỷ lệ CP càng nhiều của từng cổ đông vào công ty;

d) Tự vị chuyển nhượng cổ phần của bản thân mình cho tất cả những người khác, trừ ngôi trường phù hợp cơ chế trên khoản 3 Điều 119 cùng khoản 1 Điều 126 của Luật công ty lớn 2014;

đ) Xem xét, tra cứu vớt cùng trích lục các biết tin vào Danh sách người đóng cổ phần gồm quyền biểu quyết cùng từng trải sửa đổi những báo cáo ko thiết yếu xác;

e) Xem xét, tra cứu vãn, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên phiên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông;

g) Khi cửa hàng giải thể hoặc vỡ nợ, được nhận một phần gia sản sót lại tương ứng cùng với phần trăm cài cổ phần trên công ty;