Chào các bác.Em có 1 source bằng C# Winform có kèm database nhưng giờ không biết đóng gói như thế nào. Các bác có thể hướng dẫn em được không ạ. Cảm ơn các bác.Hồi trước có nhớ đóng bằng InstallShield nhưng giờ mò không ra

*

Đang xem: đóng gói phần mềm visual studio 2015

Đóng gói phần mềm + Database Sau khi viết xong phần mềm, để đóng gói thành file cài đặt gvà chạy được trên máy không cài SQL Server cần làm như sau:1. Right click vào Solution của bạn > Add > New Project…2. Trong cửa sổ New Project > Orther Project Types > Setup Project > Đặt tên > chỉ đường dẫn lưu file setup của bạn > OK.3. Sau khi tạo xong Setup Project trong Solution Explorer của bạn sẽ có xuất hiện Project bạn vừa tạo. Right Click vào Project đó > Add > Project Output.4. Trong cửa sổ Project Output chọn Primary output > OK.5. Right click vào Project Setup vừa tạo > Properties > Prerequisites > Check vào .NET Framework, SQLEXPRESS 2005 > Check vào radio button ở giữa (download ….

my applications) > OK.6. Để tạo shortcut ngoài desktop bạn vào Application Folder > Right click vào file Primary output … > Chọn Creat shortcut …. > Đổi tên shortcut theo ý bạn.- Bạn tìm một file *.ico rồi add vào application folder bằng cách right lick vào folder application folder > Add > Files…> chỉ đường dẫn tới file icon của bạn.- Sau đó right click vào shortcut vừa tạo chọn properties > trong properties tìm đến dòng icon > Browser > Application folder > chọn file icon vừa add > OK.- Kéo shortcut vừa tạo thả vào folder user”s desktop7. Add thêm file SQL của bạn gồm 2 file là *.mdf và *.ldf vào application folder.8. Tạo câu lệnh attach file *.mdf của bạn vào SQLEXPRESS 2005:datasource=.SQLEXPRESS;attachdbfilename=c:Progra m Filesên project setup của bạnên file mdf;Integrated Security=true;user instanced=true;connect timeout=30;- vd: datasource=.SQLEXPRESS;attachdbfilename=c:Progra m FilesSetup1QLST.mdf;Integrated Security=true;user instanced=true;connect timeout=30;đường dẫn này chỉ hoạt động được khi bạn cài chương trình của bạn vào máy cài win xp.nếu là win vista hay win 7 bạn phải thêm một chút là:- vd: Server=.SQLExpress;AttachDbFilename=|DataDirector y|mydbfile.mdf; Database=dbname;Trusted_Connection=Yes;9. Right click vào project output > Build…10.


Bạn đang xem: Đóng gói phần mềm visual studio 2015


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Trả Giá Trên Shopee Bằng Máy Tính, Cách Trả Giá Trên Shopee Bằng Máy Tính

Cài đặt và chạy thôi:Trong quá trình cài đặt chương trình sẽ tự kiểm tra xem máy đã có .NET Framework và SQLEXPRESS 2005 chưa. nếu chưa có sẽ tiến hành cài đặt, sau đó mới cài chương trình của bạn viết, nếu có rồi thì chỉ cài chương trình của bạn viết thôi.-Nếu database của bạn là access thì càng đơn giản hơn:chỉ cần add file access đó vào application folder là xong.Chúc bạn thành công !