Báo cáo tài chính tổng vừa lòng với trình bày một phương pháp tổng thể, toàn diện tình trạng gia sản, nguồn vốn ra đời tài sản của khách hàng, thực trạng với tác dụng hoạt động sản xuất, marketing của công ty trong một năm tài chủ yếu.Cung cấp cho những lên tiếng kinh tế tài chính, tài bao gồm đa phần cho Việc reviews tình hình với công dụng hoạt động của công ty, Đánh Giá thực trạng tài chủ yếu của bạn những năm tài chủ yếu sẽ qua cùng phần lớn dự đoán thù trong tương lai.

Bạn đang xem: File excel báo cáo tài chính theo thông tư 133

tin tức của report tài đó là địa thế căn cứ đặc biệt đến việc đặt ra đông đảo ra quyết định về cai quản, quản lý cung ứng, marketing hoặc đầu tư chi tiêu vào các công ty lớn của các công ty doanh nghiệp, công ty cài đặt, các bên đầu tư, những nhà nợ hiện thời và sau này của khách hàng, mặt khác báo tin ship hàng đề xuất cai quản vĩ mô của Nhà nước.

1, Tải về: Mẫu báo cáo tài bao gồm theo thông tư 133

 

*

2, Mẫu report tài bao gồm theo thông tứ 133

 

Đơn vị báo cáo: …………………

Mẫu số B01a - DNN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày... tháng ... năm ...

(Áp dụng cho bạn đáp ứng trả định chuyển động liên tục)

Đơn vị tính: ………….

 

CHỈ TIÊU

Mã số

Ttiết minh

Số cuối năm

Số đầu năm

1

2

3

4

5

TÀI SẢN

 

 

 

 

I. Tiền cùng các khoản tương đương tiền

110

 

 

 

II. Đầu tứ tài chính

120

 

 

 

1. Chứng khoán ghê doanh

121

 

 

 

2. Đầu bốn nắm giữ đến ngày đáo hạn

122

 

 

 

3. Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khác

123

 

 

 

4. Dự phòng tổn định thất đầu tư chi tiêu tài chủ yếu (*)

124

 

(...)

(...)

III. Các khoản đề nghị thu

130

 

 

 

1. Phải thu của khách hàng

131

 

 

 

2. Trả trước cho những người bán

132

 

 

 

3. Vốn kinh doanh làm việc đơn vị trực thuộc

133

 

 

 

4. Phải thu khác

134

 

 

 

5. Tài sản thiếu thốn ngóng xử lý

135

 

 

 

6. Dự chống yêu cầu thu cạnh tranh đòi (*)

136

 

(...)

(...)

IV. Hàng tồn kho

140

 

 

 

1. Hàng tồn kho

141

 

 

 

2. Dự chống giảm trả sản phẩm tồn kho (*)

142

 

(...)

(...)

V. Tài sản rứa định

150

 

 

 

- Nguyên giá

151

 

 

 

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)

152

 

(...)

(...)

VI. Bất rượu cồn sản đầu tư

160

 

 

 

- Nguyên giá

161

 

 

 

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)

162

 

(...)

(...)

VII. XDCB dsinh sống dang

VIII. Tài sản khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ

2. Tài sản khác

170

180

181

182

 

 

 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140+150+160+170+180)

200

 

 

 

NGUỒN VỐN

 

 

 

 

I. Nợ đề xuất trả

1. Phải trả tín đồ bán

2. Người download trả chi phí trước

3. Thuế cùng những khoản yêu cầu nộp Nhà nước

4. Phải trả bạn lao động

5. Phải trả khác

6. Vay với nợ thuê tài chính

7. Phải trả nội cỗ về vốn kinh doanh

8. Dự chống nên trả

9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

10. Quỹ trở nên tân tiến kỹ thuật và công nghệ

II. Vốn chủ ssống hữu

1. Vốn góp của chủ ssinh hoạt hữu

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Vốn khác của công ty ssinh hoạt hữu

300

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

400

411

412

413

 

 

 

4. Cổ phiếu quỹ (*)

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

6. Các quỹ ở trong vốn chủ ssinh hoạt hữu

7. Lợi nhuận sau thuế không phân phối

414

415

416

417

 

(...)

(...)

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500=300+400)

500

 

 

 

 

NGƯỜI LẬPhường BIỂU (Ký, chúng ta tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, chúng ta tên)

Lập, ngày ... mon ... năm ... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPhường. LUẬT (Ký, họ thương hiệu, đóng góp dấu)

Ghi chú:

(1) Những tiêu chí không tồn tại số liệu được miễn trình bày dẫu vậy không được đánh lại “Mã số” tiêu chí.

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu bao gồm vệt (*) được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (…).

(3) Đối cùng với doanh nghiệp lớn bao gồm kỳ kế toán năm là năm dương kế hoạch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.

Xem thêm: Bản Mềm: Bài Mẫu Luyện Viết Chữ Đẹp Lớp 1 Ánh Dương, Bài Thi Viết Chữ Đẹp Của Học Sinh Lớp 1

(4) Đối cùng với trường thích hợp mướn các dịch vụ làm cho kế toán, làm cho kế toán trưởng thì bắt buộc ghi rõ số Giấy ghi nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, thương hiệu đơn vị chức năng cung cấp các dịch vụ kế toán thù.

Trên đấy là mẫu báo cáo tài thiết yếu được kế toán thù Lê Ánh bóc ra từ phú lục ban hành dĩ nhiên thông tứ 133/2016/TT-BTC của Sở tài thiết yếu nhằm các bạn có thể sở hữu về áp dụng một bí quyết dễ dàng cùng gồm kèm theo hướng dẫn biện pháp ghi cụ thể. Mong rằng bài viết bổ ích với những bạn!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên huấn luyện và đào tạo các khóa học kế tân oán thực hành thực tế và làm hình thức kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được đào tạo và giảng dạy với thực hiện vì 100% các kế toán thù trưởng trường đoản cú 13 năm mang đến 20 năm tởm nghiệm)