Trong bài viết trước về hàm COLUMN, Học Excel Online đã giới thiệu bạn cách để trả về vị trí cột của tham chiếu trong Excel. Với bài viết này, ta sẽ tìm hiểu một hàm tương tự: hàm ROW – trả về vị trí hàng của tham chiếu.
Bạn đang xem: Hàm lấy vị trí ô trong excel

Hàm ROW, công dụng và cú pháp

Hàm ROW rả về vị trí hàng của tham chiếu nhất định.

Công thức hàm ROW

Công thức của hàm ROW như sau:

=ROW(tham chiếu)

Nếu tham chiếu rỗng, ROW sẽ trả về vị trí hàng tại ô nhập công thức vào

Tham chiếu là một ô, ROW sẽ trả về vị trí hàng của ô đó

Trong trường hợp tham chiếu là một vùng, ROW sẽ trả về vị trí hàng của ô đầu tiên trong vùng đó

Lưu ý: Trong trường hợp hàm được nhập vào dưới dạng công thức mảng dọc cho một vùng, giá trị trả về sẽ tăng tiến dần tới hết vị trí dòng của vùng đó. Ví dụ:


*

Tác giả: Minhlai


·· ·
Bài viết khác của cùng tác giả
Khóa học mới xuất bản
*

Lập trình tương tác Python Excel chìa khóa tối ưu công việc


3.000.000VND 1.800.000VND
PYXL101
Xem chi tiết
*

Khóa học Trọn bộ SQL cơ bản qua 500 câu truy vấn dành cho người mới bắt đầu


3.000.000VND 1.600.000VND
SQL100
Xem chi tiết
*

Python cơ bản cho người mới bắt đầu


499.000VND 199.000VND
PY100
Xem chi tiết
Cách tính lịch trả nợ với dư nợ giảm dần trong Excel
Cách sử dụng hàm PMT, tính toán số tiền trả góp trong Excel
Cách sử dụng hàm Lambda trong Excel để viết hàm tự tạo
Bài viết tập trung tài liệu từ kênh YouTube Học Excel Online
Hàm IF nhiều điều kiện trong Excel
Nếu tiết kiệm và đầu tư bây giờ, thì sau bao năm bạn có thể nghỉ hưu

Khóa học liên quan


Khóa học Excel từ cơ bản đến chuyên gia dành cho người đi làm
Chi tiết khóa học
Khóa học Trọn bộ Power Query nền tảng cho công việc báo cáo dữ liệu
Chi tiết khóa học

Đăng ký học qua Email Listen
nguthan.vn.online

Hộ kinh doanh Học Excel Online.Số ĐK: 17A80048102


Sản phẩm


Về tác giả
Xem thêm: Cách Dùng Điều Khiển Điều Hoà Samsung, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Điều Hòa Samsung

Danh mục khóa học