Hàm OFFSET được sử dụng để tmê man chiếu hoặc tính toán thù dữ liệu của một ô hay như là 1 dãy vào bảng tính dựa vào một vùng tđê mê chiếu gồm sẵn trước đó. Bài viết sau đâu sẽ hướng dẫn các bạn giải pháp sử dụng hàm OFFSET vào Excel.

Bạn đang xem: Hàm offset trong excel là gì

*

1. Cấu trúc hàm OFFSET

Công thức hàm: =OFFSET(reference; rows; cols; ; )

Trong đó:

reference: đối số đề xuất, là vùng tđắm đuối chiếu làm cơ sở mang đến hàm (có tác dụng điểm xuất phát) để sản xuất vùng tsi chiếu mới.rows: đối số bắt buộc, là số mẫu trên hoặc dưới reference, tính từ bỏ ô thứ nhất (ô ở góc cạnh bên trên mặt trái) của reference. ví dụ như nếu như rows là 2, sẽ có được 2 chiếc trả về cùng ở dưới reference. Khi rows là số dương thì các loại trả về ở dưới reference, khi rows là số âm thì những cái trả về ở trên reference.cols: đối số phải, là số cột phía trái hoặc bên nên reference, tính từ ô thứ nhất (ô ở góc cạnh bên trên mặt trái) của reference. lấy ví dụ ví như cols là 2 sẽ có được 2 cột trả về với nằm bên cạnh yêu cầu của reference. Khi cols là số dương thì những cột trả về nằm cạnh cần reference, khi cols là số âm thì các cột trả về nằm cạnh sát trái reference.height: đối số tùy chọn, là số cái của vùng ttê mê chiếu phải trả về. Height đề xuất là số dương.width: đối số tùy lựa chọn, là số cột của vùng tham mê chiếu đề nghị trả về. Width yêu cầu là số dương.Lưu ý:Nếu các đối số rows cùng cols làm cho vùng tham mê chiếu trả về quá khỏi phạm vi của trang tính thì hàm đã báo lỗi #REF.Nếu bỏ lỡ các đối số height với width thì tyêu thích chiếu trả về mặc định có cùng chiều cao và phạm vi cùng với vùng tđắm say chiếu.Nếu các đối số height với width >1 tức thị hàm buộc phải trả về nhiều hơn 1 ô thì chúng ta đề xuất sử dụng bí quyết mảng hàm OFFSET còn nếu như không đã dìm lỗi #VALUE!Đối số height với width phải là số dương.Hàm OFFSET ko di chuyển giỏi có tác dụng đổi khác bất kỳ phần như thế nào được lựa chọn vày hàm chỉ trả về một tđắm say chiếu. Các bạn cũng có thể thực hiện hàm OFFSET kết phù hợp với các hàm phải mang đến một đối số ttê mê chiếu.

2. Cách thực hiện hàm OFFSET

lấy một ví dụ ta tất cả bảng dữ liệu nhỏng sau:

*

a. Tsi chiếu tiền sản phẩm của Đá mày sàng

Ta thấy chi phí mặt hàng của Đá mi sàng nằm ở vị trí ô F7. Nếu ta tham mê chiếu bắt đầu từ bỏ ô A1 thì đề xuất di chuyển xuống 6 hàng cùng quý phái đề xuất 5 cột.

Ta có công thức: =OFFSET(A1;6;5)

*

Hoặc trường hợp ta tham mê chiếu bước đầu từ ô C3 thì buộc phải di chuyển xuống 4 hàng cùng sang yêu cầu 3 cột.

Ta gồm công thức: =OFFSET(C3;4;3). Ta thu được hiệu quả vẫn tương tự như nhỏng bên trên.

*

b. Tính tổng tiền mặt hàng của tất cả sản phẩm

Ta rất có thể sử dụng hàm OFFSET kết hợp cùng rất hàm SUM để tính tổng phạm vi được trả về.

ví dụ như để tính tổng chi phí mặt hàng của tất cả thành phầm. Nếu ta tsay mê chiếu bước đầu tự ô A1 thì cần di chuyển xuống 1 hàng và quý phái nên 5 cái, tiếp nối rước 10 mặt hàng và 1 cột.

Ta tất cả công thức: =SUM(OFFSET(A1;1;5;10;1))

*

Hoặc nếu ta tham mê chiếu bắt đầu từ ô C3 thì cần dịch chuyển lên 1 hàng và sang trọng phải 3 dòng, tiếp nối đem 10 hàng và 1 cột.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Số Lần Sạc Pin Trên Iphone Và Độ Chai Pin Chỉ Trong 5 Phút

Ta có công thức: =SUM(OFFSET(C3;-1;3;10;1)). Kết quả thu được vẫn tương tự như nhỏng tđam mê chiếu từ bỏ ô A1.

*

bởi vậy, bài viết bên trên đã chỉ dẫn các bạn giải pháp thực hiện hàm OFFSET với cách phối kết hợp hàm OFFSET cùng với hàm SUM nhằm tính tổng trong Excel. Chúc chúng ta thành công!