Excel cho nguthan.vn 365 Excel cho web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Xem thêm...Ít hơn


Bạn đang xem: Hàm or và and trong excel

Khi bạn cần tìm dữ liệu đáp ứng nhiều hơn một điều kiện, chẳng hạn như số đơn vị đã bán từ tháng 4 đến tháng 1, hoặc số đơn vị Nancy đã bán, bạn có thể sử dụng kết hợp hàm AND và OR. Sau đây là ví dụ:

*

Sau đây là công thức ở dạng bạn có thể sao và dán. Nếu bạn muốn thực hành công thức này trong một sổ làm việc mẫu, hãy xem phần cuối của bài này.

=OR(AND(C2>DATE(2011;4;30);C2DATE được lồng vào trong nó, tham đối thứ hai là "Nancy". Bạn có thể đọc công thức theo cách này: Kiểm tra xem có bán hàng được thực hiện sau ngày 30 tháng 4 năm 2011 và trước ngày 1 tháng 1 năm 2012 hay do Nancy thực hiện.

Hàm AND cũng cho ra kết quả True (Đúng) hoặc False (Sai). Trong phần lớn các trường hợp, bạn sử dụng hàm AND để mở rộng khả năng của một hàm khác, chẳng hạn như OR và IF. Trong ví dụ này, hàm OR sẽ không tìm các ngày chính xác mà không có hàm AND.

Sử dụng hàm AND và OR với IF

Bạn cũng có thể sử dụng hàm AND và OR với hàm IF.

*

Trong ví dụ này, mọi người không có được tiền thưởng cho đến khi họ bán được $125.000 giá trị hàng hóa, trừ khi họ làm việc ở khu vực miền nam nơi có thị trường nhỏ hơn. Trong trường hợp đó, họ đủ điều kiện nhận tiền thưởng sau khi đạt doanh số $100.000.

=IF(OR(C4>=125000;AND(B4="Miền Nam";C4>=100000))=TRUE;C4*0,12;"Không có thưởng")

Chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn. Hàm IF đòi hỏi phải có 3 phần dữ liệu (đối số) chạy chính xác. Đầu tiên là kiểm tra lô-gic, thứ hai là giá trị bạn muốn để xem liệu kết quả kiểm tra có trả về True hay không và thứ ba là giá trị bạn muốn để xem liệu kết quả kiểm tra có trả về False hay không. Trong ví dụ này, hàm OR và mọi nội dung được lồng trong nó sẽ cung cấp kết quả kiểm tra lô-gic. Bạn có thể đọc công thức này là: Tìm các giá trị lớn hơn hoặc bằng 125.000, trừ khi giá trị nằm ở cột C là "Miền Nam", sau đó tìm một giá trị lớn hơn 100.000 và mỗi khi cả hai điều kiện này là đúng, nhân giá trị đó với 0,12 là số tiền hoa hồng.

Xem thêm: Cách Tăng Fps Lol Win 7 2018, Thủ Thuật Tăng Fps Cho Liên Minh Huyền Thoại!

Nếu không, hiển thị từ "Không có thưởng."

Đầu Trang

Dữ liệu mẫu

Nếu bạn muốn làm việc với các ví dụ trong bài viết này, hãy sao chép bảng sau đây vào ô A1 trong bảng tính của riêng bạn. Đảm bảo chọn toàn bộ bảng, bao gồm hàng đầu đề.

Nhân viên bán hàng

Khu vực

Doanh số

Công thức/kết quả

Miller

Miền Đông

87925

=IF(OR(C2>=125000;AND(B2="Miền Nam";C2>=100000))=TRUE;C2*0,12;"Không có thưởng")

Stahl

Miền Bắc

100000

=IF(OR(C3>=125000;AND(B3="Miền Nam";C3>=100000))=TRUE;C3*0,12;"Không có thưởng")

Foster

Miền Tây

145000

=IF(OR(C4>=125000;AND(B4="Miền Nam";C4>=100000))=TRUE;C4*0,12;"Không có thưởng")

Wilcox

Miền Nam

200750

=IF(OR(C5>=125000;AND(B5="Miền Nam";C5>=100000))=TRUE;C5*0,12;"Không có thưởng")

Barnhill

Miền Nam

178650

=IF(OR(C6>=125000;AND(B6="Miền Nam";C6>=100000))=TRUE;C6*0,12;"Không có thưởng")

Thomas

Miền Bắc

99555

=IF(OR(C7>=125000;AND(B7="Miền Nam";C7>=100000))=TRUE;C7*0,12;"Không có thưởng")

Keever

Miền Đông

147000

=IF(OR(C8>=125000;AND(B8="Miền Nam";C8>=100000))=TRUE;C8*0,12;"Không có thưởng")

Cassazza

Miền Bắc

213450

=IF(OR(C9>=125000;AND(B9="Miền Nam";C9>=100000))=TRUE;C9*0,12;"Không có thưởng")

Brownlee

Miền Nam

122680

=IF(OR(C10>=125000;AND(B10="Miền Nam";C10>=100000))=TRUE;C10*0,12;"Không có thưởng")

Smithberg

Miền Tây

92500

=IF(OR(C11>=125000;AND(B11="Miền Nam";C11>=100000))=TRUE;C11*0,12;"Không có thưởng")

Benson

Miền Đông

88350

=IF(OR(C12>=125000;AND(B12="Miền Nam";C12>=100000))=TRUE;C12*0,12;"Không có thưởng")

Đọc

Miền Tây

102500

=IF(OR(C13>=125000;AND(B13="Miền Nam";C13>=100000))=TRUE;C13*0,12;"Không có thưởng")