Đề bài bác

Viết lịch trình C tìm kiếm ước số thông thường lớn nhất (USCLN) với bội số bình thường nhỏ dại duy nhất (BSCNN) của nhị số nguyên ổn dương a cùng b.

*Bạn đang xem: Hàm tìm ước chung lớn nhất trong c

Định nghĩa

USCLN của 2 số nguyên dương a cùng b là một trong những k lớn nhất, sao cho a với b các phân tách không còn cho k.

BSCNN của 2 số nguim dương a và b là một vài h bé dại độc nhất vô nhị, làm thế nào cho h phân chia hết cho cả a và b.

Lời giải

Một phương thức đơn giản dễ dàng đề tìm kiếm USCLN của a và b là duyệt y trường đoản cú số nhỏ tuổi hơn vào 2 số a với b cho tới 1, khi gặp số làm sao này mà cả a cùng b phần nhiều phân chia hết mang đến nó thì kia chính là USCLN của a và b. Dù thế phương thức này không hẳn là tác dụng độc nhất.

Vào nỗ lực kỷ 3 TCN, công ty tân oán học tập Euclid (phiên âm giờ đồng hồ Việt là Ơ-clit) vẫn phát minh ra một lời giải search USCLN của hai số nguyên dương vô cùng tác dụng được Hotline là giải mã Euclid. Cụ thể về ý tưởng của bài xích tân oán, trả sử a to hơn b, lúc đó Việc tính UCSLN của a và b sẽ tiến hành đem đến bài xích tân oán tính USCLN của a hack b với b bởi vì USCLN(a, b) = USCLN(a hack b, b).

lúc sẽ kiếm được USCLN thì việc tìm BSCNN của nhị số nguyên dương a với b tương đối dễ dàng. Lúc đó BSCNN(a, b) = (a * b) / UCSLN(a, b).


Tìm USCLN và BSCNN của 2 số a và b trong C

lấy một ví dụ sau đây sử dụng giải mã Euclid để giải quyết bài xích toán thù tìm ước số chung lớn nhất (USCLN) và bội số tầm thường nhỏ duy nhất (BSCNN) của nhì số nguyên dương a cùng b.


/** * Chuong trinch tyên ổn uoc chung lon nhat (USCLN) * va boi so phổ biến nho nhat (BSCNN) cua 2 so a với b * *
author nguthan.vn */#include/** * Tim uoc so bình thường lon nhat (USCLN) */int USCLN(int a, int b) if (b == 0) return a; return USCLN(b, a % b);/** * Tyên ổn boi so bình thường nho nhat (BSCNN) */int BSCNN(int a, int b) return (a * b) / USCLN(a, b);/** * Ham main */int main() int a, b; printf("Nhap so nguyen duong a = "); scanf("%d", &a); printf("Nhap so nguyen duong b = "); scanf("%d", &b); // tinh USCLN cua a và b printf("USCLN cua %d va %d la: %d", a, b, USCLN(a, b)); // tinch BSCNN cua a và b printf("USCLN cua %d va %d la: %d", a, b, BSCNN(a, b));
Kết quả:


Nhap so nguyen duong a = 3Nhap so nguyen duong b = 4USCLN cua 3 va 4 la: 1USCLN cua 3 va 4 la: 12
Giải phương thơm trình bậc 2 vào C
Liệt kê toàn bộ những số nguyên ổn tố nhỏ tuổi hơn n
Recent Updates Xử lý duplicate trong SQLPhím tắt hay dùng vào ExcelBảo mật tập tin ExcelDịch trang tính vào ExcelIn trang tính vào ExcelHàm VLOOKUPhường. trong ExcelĐối tượng đồ họa trong ExcelSử dụng macro vào ExcelSử dụng Templates trong ExcelSử dụng chủ đề (theme) vào ExcelSử dụng Style trong ExcelXác thực tài liệu (Data Validation) vào Excel
nguthan.vn on facebook
Học Lập Trình Online Miễn Phí - nguthan.vn
Danh sách bài học
Học java Học servlet Học jsp Học Hibernate Học Struts2 Học Spring Học SQL


Câu hỏi chất vấn

201 thắc mắc vấn đáp java 25 câu hỏi chất vấn servlet 75 câu hỏi phỏng vấn jsp 52 thắc mắc vấn đáp Hibernate 70 thắc mắc phỏng vấn Spring 57 thắc mắc phỏng vấn SQL


About nguthan.vn

Hệ thống bài học bên trên nguthan.vn bao hàm các bài bác định hướng với thực hành về những technology java và công nghệ website. Các bài xích kim chỉ nan trên khối hệ thống nguthan.vn được tham khảo cùng tổng hợp từ bỏ những trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en …
Xem thêm: Làm Thế Nào Để Chuyển Đổi Độ Sang Radian Trong Excel, Radians

Scroll back khổng lồ top