*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn cách kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2018, hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN cuối năm gồm những gì, cách lập các Tờ khai và báo cáo ... theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính:

I. Hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNDN gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN.

Bạn đang xem: Hướng dẫn quyết toán thuế tndn năm 2014

Chi tiết: Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN

- Báo cáo tài chính năm.

Chi tiết: Cách lập Báo cáo tài chính theo TT 133

- Các phụ lục kèm theo tờ khai quyết toán thuế (nếu có) như:

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.

+Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.

Chi tiết: Cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2/TNDN

+Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) như: 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN….

Chú ý một số trường hợp sau:

1. Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì khai quyết toán thuế TNDN năm theo mẫu số 04/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư 151).

- Nếu các doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ mà không phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TNDN thì thực hiện kê khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh theo mẫu số 04/TNDN, và không phải khai quyết toán năm.

Tải về: Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu Mẫu 04/TNDN

Chú ý: Những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, không có nghĩa là cũng kê khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu (Đây là giành cho đơn vị sự nghiệp) -> Các bạn muốn tính theo tỷ lệ % trên doanh thu thì phải làm công văn gửi lên thuế xin ý kiến, nếu đồng ý thì mới được làm nhé.

2. Nếu DN có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính thì:

- Nộp thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính.

a) Thủ tục luân chuyển chứng từ giữa Kho bạc và cơ quan Thuế

*

- DN tự xác định số thuế TNDN được tính nộp tại nơi có trụ sở chính và chi nhánh hạch toán phụ thuộc, để lập chứng từ nộp thuế TNDN cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

- Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

- Kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở chính chuyển tiền và chứng từ thu ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước liên quan để hạch toán thu ngân sách nhà nước phần thuế của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

b) Quyết toán thuế

- DN khai quyết toán thuế TNDN tại nơi đóng trụ sở chính:

Số thuế TNDN còn phải nộp = Số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán ( - ) Số đã tạm nộp tại nơi đóng trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc.

- Số thuế TNDN còn phải nộp hoặc hoàn khi quyết toán cũng được phân bổ theo đúng tỷ lệ tại nơi đóng trụ sở chính và tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc.

II. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm:

- Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Trường hợp DN chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động:

- Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ:

- DN phải làm văn bản đề nghị xin gia hạn nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn).

- Thời gian gia hạn không quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

III. Địa điểm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm:

- Nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

- Nếu DN có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

Xem thêm: Tài Khoản Id Apple Bị Vô Hiệu Hoá Và Vô Hiệu Hoá Phải Làm Sao

- Nếu DN có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. DN có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

Chúc các bạn làm tốt!

Các bạn muốn được tìm hiểu 1 cách chuyên sâu và học cách tiết kiệm chi phí thuế phải nộp cho DN có thể tham gia:Khóa học thực hành kế toán thuế