Tổng hợp Ứng dụng Vay tiền online từ 500k10 triệu chỉ cần CMND -> tại đây
*
*
*
*
*
*
*
*
Lãi cơ bản trên cổ phiếu dựa vào nhiều chỉ số để phân tích

EPS là một chỉ số quan trọng giúp bạn có thể định được mức độ lợi nhuận. Đồng thời nhận định được khả năng sinh lãi của cổ phiếu. Tuy nhiên, khi tham gia đầu tư cổ phiếu bạn không nên chỉ căn cứ vào EPS làm 1 thước đo tài chính duy nhất. Để đảm bảo hơn bạn nên tham khảo kết hợp với việc phân tích các chỉ số khác nữa.

Trong đó, nổi bật nhất là các chỉ số sau:

Cash Ratio: tỷ số thanh toán bằng tiền mặt.Current Ratio: tỷ số thanh toán hiện hành.Return on common Equity (Chỉ số ROE): tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu.Return On Sales (Chỉ số ROS): tỷ số lợi nhuận trên doanh thu.Quick ratio: tỷ số thanh toán nhanh (hệ số thanh toán nhanh).Book value: Chỉ số giá trị sổ sách.P/E: tỷ lệ giá theo thu nhập.

Kết luận