*

*

Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo đảm an toàn biện pháp mạng (1917 - 1921)

I. Lý thuyết

1. Hai cuộc giải pháp mạng sinh hoạt nước Nga năm 1917

a. Tình hình nước Nga trước biện pháp mạng

- Về chính trị: Đầu núm kỉ XX Nga vẫn là 1 nước quân nhà siêng chế, đứng đầu là Nga hoàng.

Bạn đang xem: Lịch sử 8 bài 15 cách mạng tháng mười nga

+ Nga hoàng vẫn đẩy quần chúng Nga vào cuộc chiến toắt đế quốc, gây ra hậu quả tài chính làng mạc hội nghiêm trọng.

- Về gớm tế: xưa cũ, kiệt quệ vì chưng cuộc chiến tranh, nạn đói xảy ra sống những nơi, công nghiệp, NNTT đình đốn.

- Về thôn hội:

+ Đời sống của dân cày, người công nhân, những dân tộc vào đế quốc Nga khôn xiết cực khổ.

+ Phong trào phản nghịch đối cuộc chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khớp vị trí.

2. Cách mạng mon Hai năm 1917

- Phong trào nhanh lẹ đưa tự tổng bãi khoá chính trị lịch sự khởi nghĩa thiết bị.

- Lãnh đạo là Đảng Bôn-sê-vích

- Lực lượng tmê mẩn gia là công nhân, quân lính, dân cày.

- Kết quả:

+ Chế độ quân công ty chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ.

+ Xô viết đại biểu công nhân cùng nô lệ được Thành lập (mon 3/1917 toàn quốc Nga bao gồm 555 Xô viết)

+ Cùng thời hạn kẻ thống trị bốn sản cũng Thành lập và hoạt động nhà nước trợ thì.

- Tính chất: Cách mạng tháng 2/1917 ngơi nghỉ Nga là cuộc phương pháp mạng dân nhà tư sản đẳng cấp new.

*

3. Cách mạng tháng Mười năm 1917

- Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 cơ quan ban ngành tuy vậy song:

+ nhà nước trợ thì (bốn sản)

+ Xô viết đại biểu (vô sản)

* Cục diện tất yêu kéo dài.

- Trước tình hình kia Lê-nin với Đảng Bôn-sê-vích sẽ khẳng định con đường lối tiếp theo của biện pháp mạng Nga là gửi trường đoản cú biện pháp mạng dân chủ tứ sản lịch sự phương pháp social chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tứ sản lâm thời).

- Đầu tháng 10/1917 không gian giải pháp mạng bao phủ cả nước. Lê-nin đang về nước trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

- Diễn đổi mới khởi nghĩa

+ Đêm 25/10 tấn công hoàng cung Mùa Đông, bắt giữ các bộ trưởng liên nghành của nhà nước bốn sản.

* Khởi nghĩa Pêtơrôgrát giành thắng lợi

- Tính chất: Cách mạng tháng Mười mang tính chất của cuộc biện pháp mạng xã hội chủ nghĩa

II. Cuộc đương đầu thi công và bảo đảm thành quả đó phương pháp mạng ý nghĩa sâu sắc lịch sử hào hùng của bí quyết mạng tháng Mười Nga năm 1917

1. Xây dựng tổ chức chính quyền Xô viết

- Chính sách của chủ yếu quyền:

+ Đập tung bộ máy Nhà nước cũ, tạo ra máy bộ Nhà nước new.

+ Thủ tiêu đông đảo tàn tích của cơ chế phong con kiến mang về những quyền tự do, dân công ty mang đến dân chúng.

+ Thành lập hồng quân để bảo đảm an toàn chính quyền giải pháp mạng.

+ Quốc hữu hóa các xí nghiệp xí nghiệp của kẻ thống trị tứ sản, kiến thiết nền kinh tế tài chính thôn hội chủ nghĩa.

2. Chống thù vào, giặc ngoài

- Cuối năm 1918 quân team 14 nước đế quốc kết hợp với bầy phản bội nội địa tấn công hủy diệt nước Nga.

- Đầu năm 1919 tổ chức chính quyền Xô viết đang thực hiện chế độ cùng sản thời chiến.

- Nội dung của bao gồm sách:

+ Nhà nước điều hành và kiểm soát cục bộ nền công nghiệp.

+ Trưng thu lượng thực thừa của nông dân.

+ Thi hành cơ chế cưỡng dâm lao rượu cồn.

- Chính sách sẽ động viên buổi tối nhiều nguồn của nả lực lượng lao động của tổ quốc, tạo nên sức khỏe tổng thích hợp, mang lại cuối năm 19đôi mươi Nga đẩy lùi sự can thiệp của những nước đế quốc, đảm bảo cơ quan ban ngành non trẻ.

3. Ý nghĩa lịch sử vẻ vang của Cách mạng tháng Mười

- Với nước Nga.

+ Đập tung ách áp bức, tách lột của phong kiến, bốn sản, giải phóng người công nhân cùng quần chúng. # lao đụng.

+ Đưa người công nhân và dân cày lên thế tổ chức chính quyền, kiến tạo nhà nghĩa buôn bản hội.

- Với nắm giới:

+ Làm chuyển đổi viên diện nhân loại.

Xem thêm: Cách Đánh Cầu Lông Đôi Nam Nữ, Kỹ Thuật Đánh Cầu Lông Đôi Nam Nữ

+ Cổ vũ với vướng lại nhiều bài học tay nghề cho biện pháp mạng quả đât.

Xem tiếp: Lý ttiết sử 8 Bài 16: Liên Xô xây dựng nhà nghĩa thôn hội (1921 - 1941)