Excel mang đến nguthan.vn 365 Excel mang đến nguthan.vn 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Hàm MMULT trả về tích ma trận của hai mảng. Kết quả là một mảng có số hàng bằng mảng 1 và có số cột bằng mảng 2.

Bạn đang xem: Nhân 2 ma trận trong excel


Lưu ý: Nếu các bạn gồm phiên bản ngày nay của nguthan.vn 365, thì chúng ta chỉ cần nhập công thức vào ô bên trên cùng phía trái của dải ô Áp sạc ra, rồi dìm ENTER để xác thực công thức là bí quyết mảng đụng. Nếu ko, bí quyết cần được nhập bên dưới dạng công thức mảng thừa từ bằng cách chọn dải ô đầu ra output trước, nhập công thức vào ô trên thuộc phía bên trái của dải ô cổng đầu ra, rồi thừa nhận CTRL+SHIFT+ENTER nhằm xác thực. Excel cnhát lốt ngoặc nhọn làm việc đầu với cuối bí quyết giúp cho bạn. Để hiểu biết thêm thông tin về phương pháp mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về bí quyết mảng.


Cú pháp

MMULT(array1, array2)

Cú pháp hàm MMULT tất cả các đối số dưới đây:

array1, array2 Bắt buộc. Những mảng mà quý khách hàng muốn nhân.

Chú thích

Số cột trong array1 đề nghị bằng số hàng vào array2 với cả hai mảng chỉ được chứa số.

Mảng 1 và mảng 2 hoàn toàn có thể là có dạng phạm vi ô, hằng số mảng hoặc tđê mê chiếu.

Hàm MMULT trả về quý giá lỗi #VALUE! khi:

Bất kỳ ô nào là ô trống hoặc chứa vnạp năng lượng bản.

Số cột vào array1 không giống với số mặt hàng trong array2.

Mảng tích số ma trận a của nhì mảng b và c là:

*

vào đó i là số hàng và j là số cột.

Ví dụ

lấy ví dụ như 1

*

ví dụ như 2

*

Quý khách hàng đề xuất nhập cách làm nghỉ ngơi bên trên làm cho công thức mảng để bí quyết đó chuyển động chính xác. Sau khi chúng ta nhập phương pháp, nhấn Enter nếu chúng ta có ĐK hiện nay nguthan.vn 365; giả dụ ko, hãy nhận Ctrl+Shift+Enter. Nếu bí quyết không được nhập bên dưới dạng phương pháp mảng, một tác dụng tuyệt nhất được trả về.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ghi Dung Sai Trong Cad 2007, Ghi Dung Sai Trên Dưới Trong Autocad

Quý khách hàng cần thêm trợ giúp?

Quý khách hàng luôn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia vào Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung cấp trongCộng đồng vấn đáp.