He is also a journamenu và served for a time as national secretary of the Democratic Party of the Left (PDS).

Bạn đang xem: Phó bí thư tiếng anh là gì


Trong nhiệm kỳ ông đảm nhận chức Bí thư CCDI, khoảng tầm 680.000 trường hợp cán bộ đã biết thành cách xử trí kỷ chế độ.
Năm 1984, ông xong thiên chức quốc tế nghỉ ngơi Nicaragua cùng với chức Bí thư đầu tiên Đoàn Thanh khô niên Cộng sản Cucha trên nguthan.vnlla Clara.
In 1987, he completed an international mission in Nicaragua as First Secretary of the Young Communist League of nguthan.vnlla Clara.
Năm 1964 đang xảy ra sự trái chiều trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng dẫn tới nguthan.vnệc giải pháp chức Bí thư trước tiên của Khrushchev.
In 1964, opposition within the Politburo and the Central Committee led to lớn Khrushchev"s removal as First Secretary.
Ông trlàm nguthan.vnệc về Bắc Kinh để lưu lại chức Bí thư đầu tiên của Đoàn Tkhô cứng niên Cộng sản China từ thời điểm tháng 12 năm 2006 mang lại mon 3 năm 2008.
He returned khổng lồ Beijing khổng lồ become the First Secretary of the Communist Youth League from December 2006 khổng lồ March 2008.
Dù Hollande được tái cử chức Bí thư đầu tiên tại Đại hội Le Mans năm 2005, quyền lực tối cao của ông vào đảng bước đầu sụt bớt từ bỏ thời điểm đó.
Although Hollande was re-elected as first secretary at the Le Mans Congress in 2005, his authority over the các buổi tiệc nhỏ began to decline.
Tháng 6 năm 2016, Lý Cường được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô, một giữa những dịch vụ chủ yếu trị địa pmùi hương đặc biệt quan trọng duy nhất trên Trung Hoa.
In June 2016, Li Qiang was named party chief of Jiangsu pronguthan.vnnce, one of the most important regional political positions in Đài Loan Trung Quốc.
At the 7th National Congress, Nguyễn Văn Linh stepped down as General Secretary because of poor health.
Tháng 6 năm 1956, Molotov bị gạt khỏi chức Bộ trưởng nước ngoài giao, cùng trong thời điểm tháng 6 năm 1957 bị trục xuất khỏi Đoàn chủ tịch (Sở bao gồm trị) sau đó 1 nỗ lực cố gắng thất bại nhằm thải trừ Khrushchev khỏi chức Bí thư đầu tiên.
In June 1956, Molotov was removed as Foreign Minister; on 29 June 1957, he was expelled from the Presidium (Politburo) after a failed attempt to remove Khrushchev as First Secretary.
At this conference, he resigned as General Secretary, but still joined the Central Committee of the Party.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Phần Mềm Activinspire 1.8 (Việt Nam)


Ngô Thiên Quân giữ lại chức Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng, Bí thỏng Thành ủy của Tân Hương cho đến năm 2011.