MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH STại GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPhường.HCM -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 341/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNGKHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Theo đề xuất của Giám đốc Phòng Quảnlý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Quy chế giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh

Ban hành cố nhiên Quyết định này Quy chế giao dịchchứng khoán trên Snghỉ ngơi đổi chác Chứng khoán Thành phố TP HCM.

Điều 3. Giám đốc phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc cácphòng ban nằm trong Ssống đổi chác Chứng khân oán Thành phố Hồ Chí Minh, những tổ chức vàcá thể bao gồm tương quan chịu trách nát nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nhỏng Điều 3; - UBCKNN; - Hội Đồng Quản Trị, BKS; - CTCKTV, TCNY; - TTLKCKViệt Nam, TVLK, NHCĐTT; - Lưu TV, VT (408).

TỔNG GIÁM ĐỐC Trần Vnạp năng lượng Dũng

QUY CHẾ

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH(Ban hành đương nhiên Quyết định số 341/QĐ-SGDHồ Chí Minh ngày 22 mon 08 năm năm 2016 của Tổng Giám đốc Ssinh hoạt trao đổi Chứng khân oán TP..HCM)

Chương thơm I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Quy chế này lí giải về hoạt độngthanh toán giao dịch triệu chứng khân oán trên Sngơi nghỉ Giao dịch Chứng khoán thù Thành phố TP HCM (sauđây viết tắt là SGDCK TPhường.HCM).

Điều 2. Giảiham mê thuật ngữ

Trong quy chế này, các thuật ngữ dướiphía trên được gọi như sau:

1. Thành viên giao dịch thanh toán tại SGDCKTP.HCM là cửa hàng chứng khoán được SGDCK TP HCM chấpthuận trở nên Thành viên giao dịch (sau đây viết tắt là Thành viên).

2. Thiết bị đầu cuối là các laptop nhập lệnh trực thuộc hệ thống nhập lệnh tại Sàn giao dịchSGDCK TP HCM.

3. Hệ thống nhập lệnh tại sàn là hệ thống laptop trên Sàn giao dịch thanh toán SGDCK TP..HCM dùng để làm nhập lệnhở trong nhà đầu tư vào khối hệ thống giao dịch.

4. đổi chác trực tuyến là bài toán Thành viên sử dụng khối hệ thống giao dịch của chính mình liên kết trực tiếpcùng với khối hệ thống thanh toán giao dịch của SGDCK TP.Hồ Chí Minh để tiến hành giao dịch thanh toán bệnh khoán thù theonhững chế độ hiện hành về giao dịch hội chứng khoán thù.

5. Đại diện giao dịch của Thành viên SGDCK TP.HCM là nhân viên bởi vì Thành viên cử với đượcSGDCK Thành Phố Hồ Chí Minh cung cấp thẻ thay mặt giao dịch thanh toán để thực hiện bài toán nhập các lệnh củaThành viên vào khối hệ thống nhập lệnh tại sàn.

6. Khớp lệnh định kỳ là cách tiến hành thanh toán giao dịch được khối hệ thống giao dịch của SGDCK TP.Hồ Chí Minh thựchiện tại trên cửa hàng so khớp các lệnh thiết lập và lệnh chào bán chứngkhoán tại một thời điểm khẳng định.

7. Khớp lệnh liên tục là phương thức thanh toán giao dịch được hệ thống giao dịch của SGDCK Thành Phố Hồ Chí Minh thựchiện tại bên trên các đại lý so khớp các lệnh mua và lệnh bán bệnh khoán thù ngay trong khi lệnh đượcnhập vào hệ thống thanh toán giao dịch.

8. Phương thức thỏa thuận là cách tiến hành giao dịch thanh toán trong những số đó các mặt tđắm say gia giao dịch thanh toán thông quathành viên thanh toán giao dịch trường đoản cú thỏa thuận hợp tác về các điều kiện thanh toán trên hệ thốnggiao dịch; hoặc các bên tđê mê gia thanh toán tự thỏa thuận, thực hiện thanh toán giao dịch,tiếp đến trải qua member để ghi nhấn hiệu quả thanh toán giao dịch vào khối hệ thống giao dịch.

9. Giá tyêu thích chiếu là mức giá thành vì SGDCK Thành Phố Hồ Chí Minh khẳng định với được dùng làm cho cơ sở để xác địnhgiá chỉ cao nhất (giá trần), giá tốt nhất (giá bán sàn) trong ngày thanh toán giao dịch.

10. Giá thực hiện là giá chỉ triệu chứng khoán thù được xác minh từ bỏ kết quả khớp lệnh hoặc giá chỉ sinh ra từ thanh toán giao dịch thỏa thuận.

11. Giá mnghỉ ngơi cửa là giá bán triển khai trên lần khớp lệnh thứ nhất trong thời gian ngày thanh toán.

12. Giá đóng góp cửa là giá bán thực hiện trên lần khớp lệnh ở đầu cuối trong thời gian ngày thanh toán.Trong ngôi trường phù hợp không tồn tại giá tiến hành trong ngày thanh toán giao dịch,giá ngừng hoạt động được khẳng định là giá chỉ đóng cửa của ngày thanh toán giao dịch gần nhất trướckia.

13. Ngày thanh toán giao dịch ko hưởng trọn quyền là ngày người tiêu dùng sẽ không còn được hưởng những quyền bởi tổ chức triển khai niêm yếtxây đắp dành cho cổ đông tồn tại.

14. Giao dịch chứng khân oán lô chẵn (tiếp sau đây viết tắt là thanh toán giao dịch lô chẵn) là giao dịch thanh toán cùng với cân nặng củalệnh là bội số của cân nặng triệu chứng khoán buổi tối tphát âm (giỏi “đơn vị giao dịch”)nhưng mà không vượt vượt khối lượng buổi tối đa được qui định đối với một lệnh lô chẵn.

15. giao hoán triệu chứng khoán thù lô lớn (sau đây viết tắt là giao dịch thanh toán lô lớn) là giao dịchvới khối lượng triệu chứng khoán thù bởi hoặc lớn hơn một trọng lượng khăng khăng được quyđịnh.

Cmùi hương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢNLÝ GIAO DỊCH

Điều 3. Quy tắcchung

1. SGDCK TP..Hồ Chí Minh tổ chức triển khai giao dịch thanh toán đốivới những loại bệnh khoán thù sau đây:

a) Cổ phiếu;

b) Chứng chỉ quỹ đóng;

c) Chứng chỉ quỹ ETF;

d) Trái phiếu;

đ) Các loại bệnh khoán thù không giống sau khibao gồm sự thuận tình của Ủy ban Chứng khân oán Nhà nước (tiếp sau đây viết tắt là UBCKNN).

2. Trung trọng điểm Lưu ký bệnh khoán thù ViệtNam (tiếp sau đây viết tắt là TTLKCK) cung cấp mã triệu chứng khân oán cho các hội chứng khoán niêm yếttại SGDCK Thành Phố Hồ Chí Minh trên cửa hàng thống tốt nhất cùng với bảng phân bổ mã ký trường đoản cú thứ nhất củaSGDCK TP.Hồ Chí Minh.

3. Chứng khoán thù niêm yết trên SGDCKTPhường.Hồ Chí Minh được giao dịch thanh toán thông qua hệ thống thanh toán củaSGDCK TP.Hồ Chí Minh, quanh đó những trường vừa lòng sau:

b) Các ngôi trường thích hợp sửa lỗi sau giao dịchtriển khai qua khối hệ thống chuyển nhượng của TTLKCK theo những phương pháp hiện tại hành.

4. Căn uống cđọng ý kiến đề nghị của Thành viên,SGDCK TP HCM đang để ý với đồng ý chấp thuận cho Thành viên tiến hành giao dịch trựccon đường hoặc qua khối hệ thống nhập lệnh trên sàn.

a) Trường vừa lòng Thành viên thanh toán giao dịch trựccon đường, vận động giao dịch thanh toán của Thành viên yêu cầu tuân hành Quy chế này, Quy địnhthanh toán trực con đường vày SGDCK TPhường.HCM ban hành và những qui định tương quan khác.

b) Trường hợp Thành viên thực hiện hệthống nhập lệnh tại sàn, SGDCK TP.Hồ Chí Minh sẽ để ý với nhu yếu bị đầu cuối choThành viên để nhập lệnh vào Hệ thống giao dịch của SGDCK TP HCM. SGDCK TP.HCMrất có thể thu hồi hoặc trải đời ngừng thực hiện đối với thiết bịđầu cuối đang cung cấp mang đến Thành viên.

Chỉ đại diện thanh toán giao dịch của Thành viênnew được truy cập với nhập lệnh vào Hệ thống giao dịch thanh toán của SGDCK TPhường.Hồ Chí Minh thôngqua hệ thống nhập lệnh trên sàn. Hoạt cồn của đại diện thanh toán giao dịch yêu cầu tuân thủQuy chế này và các vẻ ngoài liên quan của SGDCK TPhường.HCM về đại diện thay mặt giao dịch.

Thành viên chịu đựng trách nhiệm về việctriển khai trọng trách của thay mặt giao dịch thanh toán của mình.

Điều 4. Thời giangiao dịch

1. SGDCK TP HCM tổ chức thanh toán chứngkhân oán từ bỏ sản phẩm công nghệ Hai cho thiết bị Sáu hàng tuần, trừ những ngày nghỉ ngơi theo chế độ của BộLuật Lao hễ.

2. Thời gian thanh toán giao dịch ví dụ doSGDCK TP HCM đưa ra quyết định sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

Điều 5. Tạm ngừngthanh toán giao dịch bệnh khoán

1. SGDCK Thành Phố Hồ Chí Minh tạm xong xuôi hoạt độnggiao dịch thanh toán bệnh khân oán vào trường hợp:

a) Hệ thống thanh toán của SGDCKThành Phố Hồ Chí Minh gặp sự cố;

b) Khi gồm một phần tứ (1/4) số Thànhviên trngơi nghỉ lên gặp mặt sự nắm, quan yếu tiến hành thanh toán trực tuyến;

c) khi xẩy ra phần đông sự kiện bất khảphòng làm tác động đến chuyển động thanh toán thông thường của Thị Phần nhưthiên tai, hỏa hoạn;

d) UBCKNN yên cầu xong xuôi giao dịch để ổnđịnh thị trường;

đ) Các ngôi trường vừa lòng SGDCK Thành Phố Hồ Chí Minh thấy cầnthiết nhằm bảo đảm lợi ích đơn vị chi tiêu sau khoản thời gian được sự đồng ý chấp thuận của UBCKNN.

2. SGDCK TP.HCM rất có thể địa thế căn cứ vàothực trạng ví dụ nhằm đưa ra quyết định chuyển đổi thời hạn thanh toán giao dịch.

3. SGDCK TP HCM tiến hành báo cáo UBCKNN về Việc tạm thời kết thúc cùng thay đổi thời gian thanh toán nêu trên trướckhi chấp nhận công bố.

Điều 6. Tổ chứcgiao dịch

SGDCK TP.HCM tổ chức triển khai giao dịch thanh toán chứng khoántrải qua hệ thống giao dịch theo cách tiến hành giao dịch khớp lệnh cùng phương thơm thứcgiao dịch thỏa thuận, cụ thể nhỏng sau:

1. Nguyên ổn tắc khẳng định giá:

a) Trong cách tiến hành khớp lệnh định kỳ:

- Là mức chi phí thực hiện dành được khốilượng thanh toán to nhất;

- Nếu có nhiều mức giá đã có được khốilượng thanh toán lớn số 1 thì mức giá thành trùng hoặc ngay gần với cái giá tiến hành của lầnkhớp lệnh sớm nhất sẽ tiến hành chọn.

b) Trong cách thức khớp lệnh liên tục:Là mức ngân sách của những lệnh giới hạn đối ứng vẫn ở chờ trên sổ lệnh.

2. Cổ phiếu, chứng từ quỹ đóng góp, chứngchỉ quỹ ETF được thanh toán giao dịch theo thủ tục khớp lệnh cùng thỏa thuận hợp tác.

3. Trái phiếu được thanh toán theocách thức thỏa thuận hợp tác.

4. SGDCK TP.Hồ Chí Minh quyết định cụ đổithủ tục giao dịch đối với từng loại bệnh khoán saukhi tất cả sự thuận tình của UBCKNN.

Điều 7. Ngulặng tắckhớp lệnh giao dịch

Hệ thống giao dịch của SGDCK TP..HCMtriển khai so khớp các lệnh mua cùng lệnh cung cấp bệnh khoán thù theo nguyên lý thứ tựưu tiên về giá chỉ và thời gian nlỗi sau:

1. Ưu tiên về giá:

a) Lệnh tải gồm nút giá thành cao hơn đượcưu tiên thực hiện trước;

b) Lệnh bán bao gồm nấc chi phí thấp hơn đượcưu tiên triển khai trước.

2. Ưu tiên về thời gian: Trường hợpnhững lệnh cài hoặc lệnh cung cấp tất cả thuộc mức chi phí thì lệnh nhtràn lên khối hệ thống giao dịchtrước sẽ tiến hành ưu tiên thực hiện trước.

Điều 8. Đơn vịthanh toán với đơn vị chức năng yết giá

1. Đơn vị giao dịch được luật pháp nhưsau:

a) giao hoán lô chẵn đề xuất tuân thủluật về đơn vị giao dịch thanh toán.

b) Không phép tắc đơn vị chức năng giao dịch đốivới giao dịch lô lớn.

c) SGDCK Thành Phố Hồ Chí Minh lao lý đơn vị chức năng giaodịch lô chẵn, khối lượng giao dịch thanh toán lô béo sau khoản thời gian bao gồm sự chấp thuận đồng ý của UBCKNN.

2. Đơn vị yết giá được vẻ ngoài nhưsau:

a) Giao dịch theo cách làm khớp lệnh:

- Đối với CP, chứng chỉ quỹđóng:

Mức giá

Đơn vị yết giá

10.000 - 49.950

50 đồng

≥ 50.000

100 đồng

- Đối với chứng chỉ quỹ ETF: Áp dụngđơn vị chức năng yết giá bán 10 đồng đến toàn bộ những mức giá thành.

b) Không dụng cụ đơn vị yết giá đốivới cách thức thanh toán giao dịch thỏa thuận hợp tác.

Điều 9. Biên độdao động giá

1. SGDCK TP..Hồ Chí Minh phương pháp biên độ daohễ giá chỉ so với CP, chứng chỉ quỹ đóng góp, chứng từ quỹ ETF trong ngàythanh toán giao dịch sau khoản thời gian bao gồm sự chấp thuận đồng ý của UBCKNN.

2. Không vận dụng biên độ dao động giáso với giao dịch thanh toán trái phiếu.

3. Giới hạn xê dịch giá của cổ phiếu,chứng chỉ quỹ đóng góp, chứng chỉ quỹ ETF trong thời gian ngày thanh toán được xác minh nhưsau:

Giá tối nhiều (Giá trần) = Giá tđam mê chiếu+ (Giá tsay đắm chiếu x Biên độ giao động giá chỉ trần)

Giá tối thiểu (Giá sàn) = Giá thamchiếu - (Giá tham mê chiếu x Biên độ dao động giá chỉ sàn).

4. Trong trường vừa lòng giá bán tối nhiều hoặcgiá tối tphát âm của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF sau khi điềuchỉnh biên độ giao động giá theo chính sách trên khoản 3 Như vậy bằng với cái giá thamchiếu, giá tối đa và giá về tối tđọc sẽ tiến hành tiến hành điều chỉnh nlỗi sau:

Giá buổi tối nhiều (Giá trần) kiểm soát và điều chỉnh =Giá tmê mệt chiếu + một đơn vị chức năng yết giá

Giá tối thiểu (Giá sàn) điều chỉnh =Giá tđê mê chiếu - một đơn vị yết giá.

5. Trong trường hợp giá chỉ về tối thiểu(giá sàn) kiểm soát và điều chỉnh nguyên lý tại khoản 4 Như vậy bởi ko (0), giá về tối đavà giá bán về tối tgọi được điều chỉnh như sau:

Giá về tối đa (Giá trần) điều chỉnh = Giá tđắm đuối chiếu + một đơn vị chức năng yết giá

Giá về tối tđọc (Giá sàn) điều chỉnh =Giá tmê say chiếu.

6. Biên độ xê dịch giá bán chế độ tạikhoản 1 Điều này sẽ không vận dụng đối với một trong những ngôi trường hợp sau:

a) Ngày thanh toán giao dịch thứ nhất của cổ phiếu,chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF new niêm yết;

b) Ngày đầu tiên CP, bệnh chỉquỹ đóng góp, chứng từ quỹ ETF được giao dịch quay trở về sau khi bị nhất thời xong giao dịchtrên nhị mươi lăm (25) ngày giao dịch;

c) Ngày thanh toán ko tận hưởng quyền đốivới trường đúng theo trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ đến người đóng cổ phần hiện hữu;

d) Các ngôi trường hợp khác theo quyết địnhcủa SGDCK TP.Hồ Chí Minh.

7. Trong ngôi trường đúng theo cần thiết để đảmbảo bình ổn Thị phần, SGDCK TPhường.Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể tạm thời điềuchỉnh biên độ xê dịch giá bán trên khoản 1 Vấn đề này sau khi bao gồm sự đồng ý chấp thuận của UBCKNN.

Điều 10. Giátđắm đuối chiếu

1. Giá tđê mê chiếu của cổ phiếu, chứngchỉ quỹ đóng góp, chứng từ quỹ ETF đã giao dịch là giá chỉ ngừng hoạt động của ngày giao dịchgần nhất trước kia.

2. Trường thích hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹđóng góp, chứng chỉ quỹ ETF bắt đầu được niêm yết, trong ngày giaodịch trước tiên, giá tsi chiếu được xác minh theo Điều 11 Quy chế này.

3. Trường hòa hợp giao dịch thanh toán cổ phiếu, chứngchỉ quỹ đóng góp, chứng từ quỹ ETF không được hưởng cổ tức hoặc những quyền kèmtheo, giá bán tmê mệt chiếu trên ngày giao dịch thanh toán không tận hưởng quyền được xác minh theobề ngoài rước giá bán tạm dừng hoạt động của ngày thanh toán gần nhất điều chỉnh theo giá chỉ trịcổ tức được nhận hoặc quý hiếm những quyền tất nhiên.

4. SGDCK Thành Phố Hồ Chí Minh không thực hiện điềuchỉnh giá chỉ tsay đắm chiếu trong những ngôi trường vừa lòng sau:

a) Phát hành thêm cổ phiếu, chứng chỉquỹ đóng góp với cái giá gây ra lớn hơn hoặc bằng giá ngừng hoạt động của CP, chứngchỉ quỹ đóng góp trước thời điểm ngày giao dịch thanh toán ko tận hưởng quyền sauLúc đang kiểm soát và điều chỉnh những quyền không giống (ví như có).

b) Phát hành trái phiếu biến hóa (kểcả xuất bản cho người đóng cổ phần hiện tại hữu), xây dừng hội chứng khoán thù riêng biệt, rao bán chứngkhoán cho công ty đầu tư không phải cổ đông hiện lên, thiết kế cổ phiếu theo chươngtrình lựa chọn cho những người lao động vào cửa hàng, chế tạo CP bổ sung theo phương án hân oán đổi tự những thanh toán sáp nhập, trả cổ tức/thưởng bằngCP quỹ cho cổ đông tồn tại với những trường hợp desgin không giống không hình ảnh hưởngmang đến quyền của cổ đông hiện hữu.

5. Trường thích hợp tách hoặc gộp CP,giá ttê mê chiếu trên ngày thanh toán quay trở về được xác minh theo lý lẽ rước giátạm dừng hoạt động của ngày giao dịch trước thời điểm ngày tách, gộp điều chỉnh theo Xác Suất tách bóc, gộpCP.

6. Trong một trong những trường hợp quan trọng,SGDCK TP..HCM rất có thể áp dụng thủ tục xác minh giá bán tđam mê chiếu khác sau thời điểm cósự đồng ý chấp thuận của UBCKNN.

Điều 11. Xác địnhgiá chỉ với biên độ dao động giá bán của CP, chứng từ quỹ đóng góp, chứng chỉ quỹETF, trái phiếu bắt đầu niêm yết

1. Việc xác minh giá của cổ phiếu, chứngchỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF mới niêm yết trong thời gian ngày giao dịch thanh toán thứ nhất đượcluật pháp nlỗi sau:

a) Tổ chức niêm yết cùng tổ chức tưvấn niêm yết (nếu có) yêu cầu chỉ dẫn mức chi phí dự loài kiến để gia công giá bán thamchiếu trong ngày giao dịch thứ nhất.

b) Biên độ xấp xỉ giá bán của cổ phiếu,chứng từ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF trong ngày giao dịch trước tiên về tối thiểulà +/-20% so với giá tđam mê chiếu trong thời gian ngày giao dịch thanh toán trước tiên.

c) Giá ngừng hoạt động trong thời gian ngày giao dịchthứ nhất đang là giá ttê mê chiếu cho một ngày thanh toán giao dịch kế tiếp. Biên độ xấp xỉ giánguyên tắc trên Điều 9 Quy chế này được áp dụng từ ngày giao dịch thanh toán tiếp đến.

d) Nếu vào cha (03) ngày thanh toán đầutiên, CP, chứng từ quỹ đóng góp, chứng chỉ quỹ ETF new niêm yết vẫn không cógiá đóng cửa, tổ chức triển khai niêm yết phải xác minh lại giá bán tđê mê chiếu.

đ) SGDCK Thành Phố Hồ Chí Minh đưa ra quyết định cố gắng đổibiên độ xấp xỉ giá trong ngày giao dịch đầu tiên của CP, chứng chỉ quỹđóng, chứng chỉ quỹ ETF tại điểm b khoản 1 Như vậy sau khi tất cả sự đồng ý chấp thuận củaUBCKNN.

2. Không điều khoản mức ngân sách tsi mê chiếu dự kiến, biên độ giao động giá chỉ so với trái khoán bắt đầu niêm yết trongngày giao dịch thứ nhất.

3. Không có thể chấp nhận được giao dịch thỏa thuậnCP, chứng từ quỹ đóng góp, chứng chỉ quỹ ETF trong ngày thanh toán thứ nhất.

Điều 12. Xác địnhgiá bán và biên độ dao động giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETFđược thanh toán giao dịch quay trở lại sau thời điểm bị tạm dứt thanh toán bên trên nhị mươi lăm (25)ngày giao dịch

1. Đối với CP, chứng chỉ quỹđóng, chứng từ quỹ ETF được giao dịch quay trở lại sau khi bị lâm thời ngừng giao dịchbên trên nhì mươi lăm (25) ngày thanh toán giao dịch, biên độ giao động giá bán trong ngày giao dịchđầu tiên là +/-20% so với giá tsay đắm chiếu trong thời gian ngày trước tiên được giao dịch thanh toán quay trở về.

2. Giá tạm dừng hoạt động trong thời gian ngày giao dịchđầu tiên sau khoản thời gian được giao dịch trở về đang là giá chỉ tđam mê chiếu cho ngày giao dịchtiếp nối. Biên độ xê dịch giá bán lao lý tại Điều 9 Quy chế này được áp dụng từngày giao dịch thanh toán sau đó.

3. Nếu vào bố (03) ngày đầu tiênsau khoản thời gian thanh toán giao dịch trở về, CP, chứng từ quỹ đóng,chứng từ quỹ ETF được thanh toán trở về vẫn chưa tồn tại giá chỉ tạm dừng hoạt động, SGDCK TP..HCMđã để mắt tới kiểm soát và điều chỉnh biên độ xê dịch giá của cổ phiếu, chứng từ quỹ đóng, chứngchỉ quỹ ETF sau khoản thời gian gồm sự chấp thuận của UBCKNN.

Điều 13. Xác địnhgiá với biên độ dao động giá bán của CP, chứng chỉ quỹ đóng góp trên ngày giao dịchko tận hưởng quyền đối với ngôi trường đúng theo trả cổ tức/thưởng trọn bằng CP quỹ mang đến cổđông hiện tại hữu

1. Đối với trường phù hợp trả cổ tức/thưởngbởi CP quỹ mang đến người đóng cổ phần hiện lên, biên độ giao động giá trong thời gian ngày giao dịchko hưởng quyền sẽ được SGDCK TPhường.HCM xác minh sau khoản thời gian bao gồm sự chấp thuận đồng ý củaUBCKNN.

2. Giá đóng cửa trong ngày giao dịchkhông tận hưởng quyền sẽ là giá chỉ tđắm đuối chiếu cho 1 ngày giao dịchtiếp đến. Biên độ giao động giá chỉ giải pháp trên Điều 9 Quy chếnày được vận dụng từ thời điểm ngày thanh toán giao dịch sau đó.

3. Nếu vào tía (03) ngày đầu tiênsau ngày giao dịch ko hưởng quyền, CP, chứng chỉ quỹ đóng góp vẫn không cógiá ngừng hoạt động, SGDCK TPhường.Hồ Chí Minh đã chú ý điều chỉnh biên độ dao động giá chỉ của cổphiếu, chứng từ quỹ đóng sau thời điểm tất cả sự chấp thuận của UBCKNN.

Điều 14. Lệnhgiao dịch

1. Lệnh giới hạn (viết tắt là LO):

a) Là lệnh cài hoặc lệnh buôn bán chứngkhoán trên một mức chi phí xác minh hoặc xuất sắc hơn;

b) Lệnh giới hạn tất cả hiệu lực thực thi đề cập từLúc lệnh được nhtràn lên khối hệ thống giao dịch thanh toán cho đến dịp kếtthúc ngày thanh toán hoặc cho đến lúc lệnh bị diệt bỏ.

2. Lệnh Thị Phần (viết tắt là MP):

a) Là lệnh mua hội chứng khân oán trên mứcgiá thành phải chăng nhất hoặc lệnh phân phối bệnh khân oán trên mức giá thành sở hữu cao nhất hiện nay cótrên Thị Phần.

b) Nếu sau khoản thời gian so khớp lệnh theohiệ tượng trên điểm a khoản này mà lại trọng lượng đặt lệnh của lệnh Thị Trường vẫnkhông được tiến hành hết thì lệnh thị trường sẽ được xem như là lệnh tải tại nút giábán cao hơn nữa hoặc lệnh cung cấp tại mức ngân sách cài tốt rộng tiếp theo sau hiện có trên thịtrường và liên tục so khớp.

c) Nếu cân nặng đặt lệnh của lệnhthị trường vẫn còn đấy sau thời điểm giao dịch theo nguyên tắc trên điểm b khoản này vàquan trọng liên tục khớp được nữa thì lệnh thị phần sẽ tiến hành đưa thành lệnhgiới hạn cài đặt trên nút giá cao hơn một đơn vị yết giá so vớigiá tiến hành cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn phân phối tại nấc giá tốt hơn mộtđơn vị chức năng yết giá chỉ so với cái giá triển khai cuối cùng trước kia.

Trường thích hợp giá bán triển khai sau cùng làgiá chỉ trần đối với lệnh Thị phần download hoặc giá sàn so với lệnh Thị Trường bánthì lệnh thị phần sẽ được gửi thành lệnh số lượng giới hạn download trên giá trần hoặc lệnhsố lượng giới hạn phân phối tại giá chỉ sàn.

d) Lệnh Thị phần được nhtràn lên hệthống giao dịch vào thời gian khớp lệnh liên tục.

đ) Lệnh Thị Trường sẽ ảnh hưởng diệt bỏ khikhông tồn tại lệnh giới hạn đối ứng trên thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.

3. Lệnh giao dịch trên mức giá khớp lệnhxác minh giá mở cửa (viết tắt là ATO);

a) Là lệnh đặt download hoặc đặt bán chứngkhoán tại mức giá xuất hiện.

b) Kăn năn lượng củalệnh ATO bên thiết lập (hoặc bên bán được cùng vào cân nặng của bên download (hoặc bênbán) trên từng mức ngân sách đặt lệnh để khẳng định cân nặng thanh toán giao dịch tại từng nấc giátrong lúc so khớp lệnh chu kỳ.

c) Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giớihạn trong lúc so khớp lệnh.

d) Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giáxuất hiện sẽ không còn khẳng định được giá khớp lệnh nếu chỉ tất cả lệnh ATO bên trên sổ lệnh.

đ) Lệnh ATO được nhập lệ hệ thốngvào thời hạn khớp lệnh chu trình để xác minh giá bán mở cửa. Sau thời điểm xác địnhgiá chỉ Open, lệnh không được triển khai hoặc phần còn lại của lệnh không được thựchiện không còn đã auto bị diệt.

4. Lệnh giao dịchtrên mức giá khớp lệnh xác minh giá chỉ ngừng hoạt động (viết tắt là ATC):

a) Là lệnh đặt thiết lập hoặc đặt phân phối chứngkhân oán trên mức ngân sách tạm dừng hoạt động.

b) Kăn năn lượng của lệnh ATC bên mua(hoặc mặt bán) được cộng vào trọng lượng của bên cài (hoặc mặt bán) tại mỗi mứcgiá bán đặt lệnh nhằm xác minh khối lượng thanh toán giao dịch tại từng mức ngân sách trong những khi so khớplệnh chu trình.

c) Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giớihạn trong những lúc so khớp lệnh.

d) Đợt khớp lệnh chu kỳ xác định giáđóng cửa sẽ không xác minh được giá khớp lệnh nếu như chỉ tất cả lệnh ATC trên sổ lệnh.

đ) Lệnh ATC được nhtràn vào hệ thốngvào thời hạn khớp lệnh chu kỳ nhằm khẳng định giá bán tạm dừng hoạt động. Sau thời điểm xác địnhgiá ngừng hoạt động, lệnh ko được thực hiện hoặc phần sót lại của lệnh không đượctiến hành không còn đang tự động hóa bị hủy.

Điều 15. Nộidung của lệnh giao dịch

1. Lệnh giới hạn nhtràn vào khối hệ thống thanh toán giao dịch bao gồm các nội dung sau:

a) Lệnh mua, lệnh bán;

b) Mã triệu chứng khoán;

c) Số lượng;

d) Giá;

đ) Số hiệu thông tin tài khoản trong phòng đầu tư;

e) Ký tín hiệu lệnh thanh toán giao dịch theo quy địnhtại Điều 16 Quy chế này.

2. Lệnh giao dịch trên mức ngân sách khớplệnh xác định giá chỉ Open của bệnh khoán thù nhập lệ hệthống giao dịch có câu chữ nhỏng lệnh số lượng giới hạn, nhưng ko ghi mức chi phí nhưng ghilà ATO.

3. Lệnh giao dịch thanh toán trên mức chi phí khớplệnh khẳng định giá chỉ ngừng hoạt động của triệu chứng khoán thù nhập vào hệthống thanh toán tất cả ngôn từ nhỏng lệnh giới hạn, mà lại khôngghi mức ngân sách cơ mà ghi là ATC.

4. Lệnh Thị Phần nhập vào hệ thống giao dịch có câu chữ như lệnh số lượng giới hạn nhưng khôngghi mức ngân sách cơ mà ghi là MP.

Điều 16. Ký hiệulệnh giao dịch

Các cam kết hiệu lệnh thanh toán đối với lệnhnhập lệ hệ thống giao dịch thanh toán bao gồm:

Ký hiệu lệnh

Loại khách hàng hàng

P

- Thành viên (là đơn vị bệnh khân oán vào nước) tự doanh.

C

- Nhà đầu tư nội địa lưu giữ cam kết tại Thành viên.

F

- Nhà đầu tư quốc tế giữ ký kết trên Thành viên, tổ chức giữ cam kết nội địa hoặc tổ chức lưu cam kết nước ngoài;

- Tổ chức lưu ký nước ngoài tự doanh;

- Thành viên (là chủ thể hội chứng khoán nước ngoài) từ bỏ doanh.

M

- Nhà đầu tư chi tiêu nội địa lưu lại cam kết trên tổ chức lưu ký kết nội địa hoặc trên tổ chức triển khai lưu giữ ký kết nước ngoài;

- Tổ chức lưu ký kết nội địa từ doanh.

Điều 17. Sửa, hủylệnh so với thanh toán giao dịch khớp lệnh

1. Nghiêm cấm sửa số hiệu thông tin tài khoản củalệnh thanh toán nhìn trong suốt thời hạn thanh toán giao dịch, quanh đó bài toán sửa lệnh được quyđịnh trên khoản 2 Điều này.

2. Trường hòa hợp Thành viên áp dụng hệ thốngnhập lệnh trên sàn, khi nhập không nên lệnh vào thời gian khớp lệnh chu kỳ, đại diệngiao dịch thanh toán được phép sửa lệnh giao dịch thanh toán bằng cách diệt lệnhkhông nên, nhập lại lệnh đúng, nhưng buộc phải xuất trình bản sao lệnh cội của khách hàngvà được SGDCK TPhường.Hồ Chí Minh chấp thuận đồng ý. Việc sửa lệnh giao dịch thanh toán chỉ có hiệu lực hiện hành lúc lệnhkhông được triển khai hoặc phần sót lại của lệnh không được thực hiện. Việc sửa lệnhbuộc phải tuân thủ quá trình sửa lệnh thanh toán vày SGDCK TP..Hồ Chí Minh phát hành.

3. Nghiêm cấm bỏ lệnh trong thờigian khớp lệnh chu kỳ xác minh giá bán Open cùng khớp lệnh thời hạn xác minh giáđóng cửa (bao gồm cả những lệnh được đưa tự dịp khớp lệnh liên tục sang), ngoạitrừ bài toán bỏ lệnh được phương tiện tại khoản 2 Vấn đề này.

4. Thành viên được phép bỏ lệnh chưatiến hành hoặc phần sót lại của lệnh không được triển khai trong thời hạn khớp lệnhthường xuyên lúc người tiêu dùng trải đời.

5. Thành viên Chịu đựng trách nát nhiệm về việcsửa, bỏ lệnh thanh toán trong phòng chi tiêu theo khí cụ trên Điều này.

Điều 18. Quảngcáo giao dịch thỏa thuận

1. Trong thời hạn giao dịch thỏa thuận,Thành viên được nhập lệnh truyền bá giao thương mua bán hội chứng khân oán theo cách tiến hành giao dịchthỏa thuận hợp tác bên trên hệ thống thanh toán giao dịch.

2. Nội dung quảng bá giao dịch thỏathuận bên trên hệ thống thanh toán bao gồm:

a) Mã hội chứng khoán;

b) Giá quảng cáo;

c) Khối hận lượng;

d) Lệnh xin chào cài đặt hoặc chào bán;

đ) Số điện thoại thông minh tương tác.

Điều 19. Thực hiệngiao dịch thỏa thuận

1. Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứngchỉ quỹ ETF lô mập giao dịch thanh toán theo cách tiến hành thỏa thuận trong thời hạn công cụ.

2. trao đổi thỏa thuận cổ phiếu, chứngchỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF buộc phải tuân thủ theo đúng hình thức về biên độdao động giá chỉ trong thời gian ngày.

3. đổi chác thoả thuận bởi Thành viênbên download và mặt bán nhtràn vào khối hệ thống thanh toán phải vâng lệnh các bước giao dịchthỏa thuận do SGDCK Thành Phố Hồ Chí Minh phát hành.

Điều 20. Sửa, hủygiao dịch thỏa thuận

1. Giao dịch thỏa thuận trên hệ thốngthanh toán giao dịch ko được phxay bỏ bỏ.

2. Trong ngôi trường thích hợp nhập không nên giao dịchthỏa thuận hợp tác, Thành viên được phép sửa thanh toán thỏa thuận hợp tác theo tiến trình sửa lệnhthanh toán giao dịch vày SGDCK TP.HCM ban hành.

Điều 21. Quy địnhtrong thời gian ngủ giữa các phiên giao dịch (phiên sáng - phiên chiều)

Trong thời hạn nghỉ ngơi thân nhị phiênsáng sủa - chiều, Thành viên ko được phép:

1. Nhập lệnh, sửa, bỏ lệnh của giaodịch khớp lệnh;

2. Quảng cáo thanh toán giao dịch thỏa thuận, hủyquảng cáo thanh toán giao dịch thỏa thuận;

3. Thực hiện giao dịch thanh toán thỏa thuận, hủygiao dịch thanh toán thỏa thuận.

Điều 22. Xác lậpvới bỏ quăng quật giao dịch

1. Giao dịch bệnh khoán được xác lậpLúc hệ thống giao dịch thực hiện khớp lệnh tải cùng lệnh buôn bán theo thủ tục khớplệnh hoặc ghi nhận giao dịch thanh toán theo cách làm thỏa thuận, ngoại trừ gồm quy địnhkhông giống vì chưng SGDCK TP HCM phát hành.

Thành viên mặt download cùng mặt chào bán cótrách rưới nhiệm bảo đảm an toàn nghĩa vụ tkhô giòn toán thù so với giao dịch thanh toán triệu chứng khoán sẽ đượcxác lập.

2. Trong trườngphù hợp thanh toán đã làm được tùy chỉnh cấu hình vi phạm cơ chế giao dịch thanh toán hoặc có tác dụng ảnh hưởngnghiêm trọng mang đến quyền hạn của các nhà đầu tư chi tiêu hoặc cục bộ giao dịch thanh toán trên thịngôi trường, SGDCK Thành Phố Hồ Chí Minh rất có thể công nhận hoặc bỏ vứt thanh toán giao dịch sau khi báo cáoUBCKNN.

Điều 23. Kiểmrà giao dịch thanh toán triệu chứng khoán của phòng đầu tư nước ngoài

1. Hệ thống giao dịch kiểm soát vàchào làng cân nặng CP, chứng từ quỹ đóng ở trong phòng đầu tư nước ngoài cònđược phép thiết lập theo nguyên tắc:

a) Trong thời gian giao dịch khớp lệnh:

- Kân hận lượng tải CP, bệnh chỉquỹ đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài được trừ vào trọng lượng còn được phnghiền muangay lập tức sau khoản thời gian lệnh download được thực hiện;

- Khối hận lượng chào bán CP, hội chứng chỉquỹ đóng của nhà chi tiêu nước ngoài được cộng vào trọng lượng còn được phxay muatức thì sau thời điểm hoàn thành việc thanh khô tân oán giao dịch;

- Lệnh cài hoặc 1 phần lệnh cài đặt cổphiếu, chứng từ quỹ đóng của nhà chi tiêu nước ngoài chưa được tiến hành đang từ bỏ độngbị bỏ nếu như khối lượng còn được phépmua đã hết với lệnh tải được nhập tiếp vào khối hệ thống thanh toán sẽ không còn được chấpnhấn.

b) Trong thời gian thanh toán giao dịch thỏa thuận:

- Kân hận lượng CP, chứng từ quỹđóng còn được phnghiền cài đặt ở trong nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiến hành giảm đi ngay sauKhi thanh toán giao dịch thỏa thuận được tiến hành nếu như giao dịch sẽ là thân một công ty đầu tưquốc tế tải với một nhà đầu tư chi tiêu nội địa bán;

- Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹđóng góp còn được phnghiền cài đặt của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được tạo thêm ngay sau khixong xuôi bài toán thanh khô tân oán giao dịch trường hợp giao dịch thanh toán sẽ là giữa một đơn vị đầu tư chi tiêu nướcbên cạnh bán đi với một đơn vị đầu tư nội địa mua;

- Kân hận lượng CP, chứng chỉ quỹđóng còn được phnghiền cài của phòng chi tiêu nước ngoài sẽ không biến đổi giả dụ giao dịchthỏa thuận hợp tác được thực hiện giữa nhị bên đầu tư chi tiêu nước ngoài cùng nhau. Hệ thống chophnghiền thanh toán thỏa thuận giữa nhị công ty đầu tư nước ngoài được tiến hành nói cảvào ngôi trường đúng theo khối lượng thanh toán thỏa thuận to hơnkhối lượng còn được phép cài đặt ở trong nhà đầu tư chi tiêu quốc tế.

2. Hệ thống giao dịch hiển thị thôngtin xin chào tải của phòng đầu tư chi tiêu nước ngoài đối với CP, chứng từ quỹ đóngtheo phép tắc nlỗi sau:

a) Lệnh thiết lập ở trong phòng đầu tư chi tiêu nước ngoàiđược cùng vào trọng lượng sở hữu của toàn Thị Trường tại từngmức giá thành, từ bỏ mức giá thành có đồ vật trường đoản cú ưu tiên tối đa cho mức giá tất cả vật dụng từ bỏ ưu tiên thấptốt nhất, cho tới khi bằng trọng lượng còn được phép cài ở trong phòng đầu tư chi tiêu nước ngoài.

b) Các lệnh thiết lập sót lại ở trong phòng đầutứ nước ngoài ko được hiển thị vẫn ở ngóng bên trên sổ lệnh và đã tự động bị hủyKhi trọng lượng còn được phxay download ở trong nhà đầu tư chi tiêu quốc tế đã không còn.

c) Hệ thống giao dịch cập nhật thôngtin chào mua của phòng đầu tư chi tiêu nước ngoài và kiểm soát và điều chỉnh việc hiển thị mọi khi lệnhtải trong phòng đầu tư quốc tế được nhập lệ hệ thống hoặc bị bỏ bỏ.

3. Nhà đầu tư quốc tế phải tuân thủnhững chính sách lao lý toàn quốc tương quan mang lại giao dịch thanh toán bệnh khân oán.

4. TTLKCK tính tân oán với hỗ trợ cho SGDCKTPhường.Hồ Chí Minh khối lượng triệu chứng khoán thù ở trong phòng chi tiêu quốc tế còn được phnghiền cài tronghàng ngày thanh toán theo các các bước và thỏa thuận hợp tác thao tác giữa nhì ban ngành.

Điều 24. Giao dịchtriệu chứng khoán của phòng đầu tư

2. Việc chuyển nhượng chứng khoánniêm yết tại SGDCK Thành Phố Hồ Chí Minh buộc phải thực hiện qua hệ thống thanh toán giao dịch của SGDCKTP..HCM. Các ngôi trường đúng theo chuyển nhượng ủy quyền triển khai trải qua TTLKCK cần công bốthông tin bên trên SGDCK TP HCM theo các hình thức hiện tại hành.

Điều 25. Giao dịchCP quỹ

Điều 26. Giao dịchký quỹ bệnh khoán, thanh toán giao dịch sản xuất lập Thị trường với giao dịch thanh toán trong ngày

3. shop chứng khân oán triển khai giaodịch chế tạo lập thị phần theo những biện pháp của điều khoản, tuân hành các pháp luật trên Quy sản xuất lập thị phần bởi SGDCK Thành Phố Hồ Chí Minh banhành.

Điều 27. Giao dịchtải bắt buộc

1. Giao dịch download nên được thựchiện trải qua hệ thống thanh toán của SGDCK TP HCM theo thủ tục khớp lệnhcùng thỏa thuận. chúng tôi chứng khoán tiến hành giao dịch thanh toán sở hữu phải bởi mã nhậndiện lệnh (trader ID) lẻ tẻ sau khoản thời gian đăng ký với SGDCK TP HCM. Thời giangiao dịch thanh toán sở hữu nên bởi vì SGDCK TP.HCM nguyên lý rõ ràng sau thời điểm tất cả sự chấp thuậncủa UBCKNN.

2. Trường vừa lòng giao dịch thiết lập bắt buộctheo phương thức giao dịch khớp lệnh, lệnh download cần phải là lệnh giới hạncùng được đặt cùng với mức giá thành nai lưng.

Điều 28. Các kýhiệu giao dịch không tận hưởng quyền

Vào những ngày giao dịch không hưởngquyền, SGDCK Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ chào làng những ký hiệu thanh toán giao dịch dưới đây trên hệ thống giaodịch cùng bên trên các phương tiện đi lại chào làng biết tin của SGDCK Thành Phố Hồ Chí Minh so với những loạichứng khân oán nhỏng sau:

Ký hiệu

Diễn giải

XD

đổi chác không tận hưởng cổ tức bởi tài chánh cổ phiếu, chứng từ quỹ đóng, chứng từ quỹ ETF.

XR

giao hoán không tận hưởng quyền cài, quyền thừa nhận CP ttận hưởng, quyền được phân chia cổ tức bởi cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF.

XA

Trường thích hợp XD với XR của cùng một CP, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF xảy ra vào cùng một ngày giao dịch thanh toán.

XI

Giao dịch không hưởng trọn lãi trái khoán.

Chương thơm III

QUY ĐỊNH VỀ CẢNHBÁO, KIỂM SOÁT, TẠM NGỪNG, HỦY NIÊM YẾT ĐỐI VỚI CÁC CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

Điều 29. Cảnhbáo so với bệnh khoán thù niêm yết

Chứng khoán thù nằm trong diện bị chình họa báotheo lao lý trên quy chế niêm yết triệu chứng khoán được thể hiệnbởi ký hiệu chú ý “DS” trên các phương tiện chào làng báo cáo của SGDCK TP..HCM.

Điều 30. Kiểmsoát giao dịch thanh toán đối với triệu chứng khoán thù niêm yết

1. Chứng khân oán thuộc diện bị kiểmrà soát theo lao lý tại quy chế niêm yết chứng khoán thù được biểu thị bởi ký kết hiệukiểm soát “C” trên các phương tiện đi lại ra mắt ban bố của SGDCK TP HCM.

Chứng khân oán thuộc diện bị kiểm soát và điều hành sẽbị hạn chế về thời hạn thanh toán giao dịch cho đến khi có thông tin khác của SGDCKTP..HCM. Trong thời hạn bị tiêu giảm giao dịch thanh toán, hội chứng khoán thù ở trong diện bị kiểmrà chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày thanh toán theo cách tiến hành khớp lệnh với thỏa thuận.

2. Chứng khoán thù nằm trong diện bị kiểmsoát quan trọng đặc biệt theo qui định trên quy định niêm yết chứngkhoán được biểu thị bởi cam kết hiệu kiểm soát điều hành “UC” trên các phương tiện đi lại chào làng biết tin của SGDCK TP HCM.

Chứng khân oán thuộc diện điều hành và kiểm soát đặcbiệt chỉ được thanh toán vào phiên chiều của ngày giao dịch thanh toán theo phương thức khớplệnh cùng thỏa thuận. Trong trường thích hợp cần thiết, SGDCK TP HCM đang vận dụng Việc hạnchế biên độ giao động giá sau thời điểm có sự đồng ý củaUBCKNN.

Điều 31. Tạm ngừngthanh toán giao dịch của triệu chứng khân oán niêm yết

1. SGDCK TP..Hồ Chí Minh rất có thể ra quyết định tạmxong xuôi giao dịch so với một các loại chứng khoán theo chính sách tại quy chế niêm yếtbệnh khoán thù.

2. Trường phù hợp câu hỏi tạm bợ dứt giao dịchkhông thật một (01) ngày thanh toán, ký kết hiệu nhất thời xong giao dịch trên hệ thốngthanh toán giao dịch và bên trên các phương tiện công bố công bố củaSGDCK TPhường.Hồ Chí Minh là “H”.

3. Trường thích hợp bài toán tạm chấm dứt giao dịchtrường đoản cú nhì (02) ngày giao dịch thanh toán trsống lên, ký kết hiệu tạm bợ dứt giao dịch trên hệ thốngthanh toán cùng bên trên những phương tiện ra mắt lên tiếng của SGDCK Thành Phố Hồ Chí Minh là “S”.

4. Chứng khoán trợ thời kết thúc giao dịch sẽđược SGDCK TP..Hồ Chí Minh chất nhận được thanh toán giao dịch trở lại sau khi thỏa mãn nhu cầu hiện tượng trên quychế niêm yết chứng khoán.

Điều 32. Hủyniêm yết chứng khoán

1. Trường hòa hợp chứng khoán thù ở trong diệnbỏ niêm yết từ bỏ nguyện hoặc triệu chứng khân oán trực thuộc diện diệt niêm yết đề xuất theochính sách trên quy chế niêm yết triệu chứng khoán, SGDCK TP.HCM đang thực hiện hủy niêm yếtso với nhiều loại chứng khân oán kia bên trên hệ thống giao dịch thanh toán.

2. Chứng khoán thù ở trong diện hủy niêm yếtđược mô tả bằng ký hiệu “D” trên khối hệ thống giao dịch.

Cmùi hương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 33. Điềukhoản thi hành

1. SGDCK TPhường.HCM triển khai đo lường và thống kê việcvâng lệnh Quy chế này của các Thành viên giao dịch thanh toán.

2. SGDCK Thành Phố Hồ Chí Minh chịu đựng trách nát nhiệm xâydựng những Quy chế thao tác làm việc với các bước nghiệp vụ tương xứng với khí cụ của Quychế này.

Xem thêm: Cách Bảo Quản Chà Bông Được Lâu, Không Sợ Mốc, Cách Bảo Quản Chà Bông Như Thế Nào

3. Việc sửa đổi, bổ sung cập nhật Quy chế nàybởi vì Tổng Giám đốc SGDCK TPhường.HCM đưa ra quyết định sau thời điểm được sự thuận tình của UBCKNNcùng được Hội đồng quản lí trị SGDCK TP.HCM thông qua.