*

*

Soạn bài: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

I. CHUẨN BỊ Ở NHÀ

Đề bài: "Hãy viết một bài báo tường để khuyên một số bạn trong lớp cần học tập chăm chỉ hơn".

Bạn đang xem: Soạn văn 8 luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

Dàn ý

Mở bài:

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận

Thân bài:

- Mục đích của việc học

- Học tập chăm chỉ giúp bản thân phát triển tích cực cả về trí tuệ và nhân cách

- Những tấm gương thành đạt khi siêng năng học tập

- Những biểu hiện của học tập chăm chỉ

- Phản đề sự lười biếng của việc học

Kết bài:

Lờ khuyên/ kêu gọi việc học tập chăm chỉ

II. XÂY DỰNG HỆ THỐNG LUẬN ĐIỂM

Câu 1 (trang 83 sgk Ngữ Văn 8 Tập 2)

- Luận điểm (a) là không cần thiết, một số vị trí trong các luận điểm cần sắp xếp lại.

Có thể bổ sung và sắp xếp lại như sau:

a,Đất nước cần người tài để đưa nước nhà đi lên, tiến bước và phát triển

b.Trong thực tế, có không ít những học sinh chăm chỉ, phấn đấu học giỏi để đáp ứng những nhu cầu của tổ quốc

c. Muốn thành tài, giúp ích cho nước nhà phải biết chăm chỉ học tập

d. Trong lớp ta còn rất nhiều các bạn ham chơi, mê game mà lười học

e. Các bạn ấy cần phải biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cuộc sống sau này sẽ mất dần niềm vui

g. Nên quyết tâm học tập, cần cù rèn luyện

Câu 2 (trang 83 sgk Ngữ Văn 8 Tập 2)

Trình bày luận điểm

a)

- Có thể dùng cách (1) và cách (3) để trình bày luận điểm e. em thích nhất là cách (3).

Một vài cách khác:

- Những điều đáng buồn là một vài bạn trong lớp vẫn còn chưa thấy…….

- Học tập luôn là điều cần thiết nhưng đâu đó vẫn còn có nhiều bạn chưa thấy được rằng…..

b) 

 Có thể giữ nguyên trình tự như trên

c) Có thể kết đoạn:

- Lúc bấy giờ, liệu các bạn có muốn vui chơi nữa không?

- Lúc bấy giờ, các bạn có muốn vui chơi thoải mái nữa hay không?

d) 

 Đoạn văn theo cách trên là diễn dịch, có thể chuyển thành quy nạp.

Câu 3 (trang 84 sgk Ngữ Văn 8 Tập 2)

Trình bày các luận điểm chủ yếu đã được chuẩn bị ở nhà.

Câu 4 (trang 85 sgk Ngữ Văn 8 Tập 2)

Có thể viết đoạn văn theo những luận cứ sau:

- Đọc sách mang lại cho ta những kiến thức về tự nhiên, khoa học, lịch sử, môi trường,….

Xem thêm: Cách Scan Hồ Sơ Xin Việc Qua Email, Scan Hồ Sơ Xin Việc Như Thế Nào

- Đọc sách nuôi dưỡng tâm hồn, hướng thiện cho con người.

- Đọc sách mang ta đến những nơi mà chưa từng được đến, khám phá thế giới vô cùng, vô tận