Tài liệu lập trình Android Full – FPT Software | với bộ giáo trình tài liệu lập trình Android chuyên nghiệp do Đại Học FPT – FPT Software mang đến. Bộ tài liệu mang đầy hứa hẹn với những kiến thức cơ bản, dễ hiểu và dễ tiếp cận giúp cho người học Android căn bản thoải mái hơn. Bộ tài liệu lập trình này bao gồm slide bài giảng cộng với code mẫu thực hành rất tiện lợi để bạn tham khảo . Vì vậy đừng ngại download Giáo trình tài liệu lập trình Android Full – FPT Software tại nguthan.vn .

Thông tin chung về ebook “Tài liệu lập trình Android Full”

Tên tài liệu : Giáo trình tài liệu lập trình Android Full

Tác giả : ĐH FPT – FPT Software
Số cuốn : 15 bài
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF/Powerpoint/CodeBạn đang xem: Tài Liệu Lập Trình Android Tiếng Việt Pdf Mới Nhất 2021, Tài Liệu Lập Trình Android Tiếng Việt Pdf


Xem thêm: Kiểm Tra Microphone, Headphone Trên Windows 10, 8, 7, Kiểm Tra Micro

Thể loại : Programming/Android
Đăng tại: https://nguthan.vn/

Giới thiệu mục lục ebook “Tài liệu lập trình Android Full”

TABLE OF CONTENTS

Bài 1– Introduce about ADT, SDK, NDK, Android Platform, API– Application structure, Hello world– Manifest : permission, application, phiên bản SDK– Viết ứng dụng ‘Hello world’– Building and running the activity (Example with button, textview without xml layout)– Using xml layout– TextView, Button, ImageView, Checkbox, Toggle, Radio Button

Bài 2Bố trí giao diện ứng dụng Android– Containers, Linear Layout (layout_gravity, gravity, orientation, layout_weight)– Relative Layout (align, abow, below)– Table View, ScrollView, Selection View : ListView, GridView, GalleryView, Spinner

Bài 3Lập trình widgets: image buttons, progress bar, seekbar…– Hứng sự kiện– Option menu and Context Menu– Inflate Xml for Menu

Bài 4Nâng cao kỹ thuật bố trí giao diện– Fancy with Lists : customize adapter– Using convertView– Using ViewHolderTabLayout

Bài 5Other widgets for showing message : Toast, Dialog, ProgressDialog– Dealing with thread– Logic vs UI Thread– Thread – RunOnUiThread– AsyncTask (Example : Loading file with asynctask and ProgressBar)

Bài 6Intent & Intent Filters– Intent And Intent Filter (filter for call, view picture, view map, webpage …)– Activity, Activity for Result. Why and When?– Activity Life cycle (OnCreate, OnStart, OnResume, OnPause, OnStop, OnDestroy)

Bài 7Broadcast- Services– Bind Service, Application Service, AIDL ServiceLập trình dịch vụ SMS – Telephone

Bài 8Lưu trữ trong Android– Read and Write File (cache, external, internal)– Preferences– Make Setting Page with Preferences– SQLite Database

Bài 9Content – Content Provider– Tạo content provider– Tạo custom provider

Bài 10Viết ứng dụng kết nối dịch vụ web service– Phương thức REST– HttpUrlConnectionPhân tích dữ liệu trả về kiểu XML – JSON

Bài 11Lập trình đồ họa – hoạt hình– Vẽ trên Canvas– Tăng tốc đồ họa– Lập trình hoạt hình

Bài 12Lập trình tương tác đa chạm– Xử lý tương tác touch, pin, pan, rotate,…

Bài 13Lập trình multimedia– Play audio – video– JetPlayer– Chụp ảnh – truy xuất album ảnh

Bài 14Tích hợp thông tin địa điểm và bản đồ số– Location Base Service– MapView and MapActivity– Display map & Pin a location in a Map

Bài 15Giao tiếp với các cảm biến– La bàn, cảm biến gia tốc, cảm biến con quay hồi chuyển. Nhận dạng rung lắc thiết bị– Cảm biến ánh sáng, vị trí…