Bảng tính Excel của bạn có nhiều sheet, những bạn có nhu cầu làm chủ bọn chúng một biện pháp kỹ thuật tuyệt nhất để Lúc quan trọng hoàn toàn có thể lập cập mở ra. Để làm chủ các sheet nhanh lẹ cùng đơn giản tuyệt nhất thì các bạn nên tạo thành mục lục list những sheet vào tệp tin Excel.

Dưới đây reviews cho các bạn nhì bí quyết tạo ra mục lục danh sách các sheet vào Excel.

Cách 1: Tạo mục lục danh sách các sheet thủ công bằng tay.

Bước 1: Tạo một sheet new yêu cầu đặt tại đầu các sheet khác, trên phía trên các bạn sản xuất list tên những sheet theo vật dụng trường đoản cú ngẫu nhiên mà lại bạn muốn.

*

Bước 2: Chọn tên sheet đầu tiên trong danh sách bạn vừa tạo nên, nhấn chuột buộc phải cùng chọn Hyperlink (hoặc tổng hợp phím Ctrl + K).

*

Bước 3: Xuất hiện tại hộp thoại Insert Hyperlink, chúng ta chọn Place in This Document trong phần Link to, sau đó chúng ta lựa chọn cho tên sheet những bạn muốn dẫn đến cùng nhấn OK để hoàn chỉnh.

*

Thực hiện tại công việc giống như cùng với những tên sheet bên dưới, cuối cùng bạn sẽ được mục ục danh sách các sheet trong Excel. Các chúng ta chỉ cần dìm con chuột vào thương hiệu sheet thì sheet chúng ta lựa chọn sẽ tiến hành msinh hoạt.

*

Nhưng đây là giải pháp các chúng ta có thể sử dụng cùng với đầy đủ tệp tin Excel bao gồm không nhiều sheet, nếu có khá nhiều sheet các bạn đề nghị thực hiện biện pháp dưới đây.

Cách 2: Sử dụng VBA vào Excel.

Bước 1: Trên tệp tin Excel cần tạo ra mục lục danh sách những sheet chúng ta nhận tổ hợp phím Alt + F11 nhằm msinh hoạt Visual Basic Editor.

*

Cách 2: Trên hành lang cửa số Microsoft Visual Basic for Applications các bạn chọn Insert -> Module.

*

Bước 3: Copy toàn thể đoạn code tiếp sau đây và paste vào form Module.

Private Sub CreateTableOfContents() Dlặng wsSheet As Worksheet Dlặng ws As Worksheet Dyên ổn Counter As Long On Error Resume Next Set wsSheet = Sheets(“Mucluc”) ‘Kiem tra su ton tai cua Sheet On Error GoTo 0 If wsSheet Is Nothing Then ‘Neu chua co thi them vao vi tri dau tien cua Workbook Set wsSheet = ActiveWorkbook.Sheets.Add(Before:=Worksheets(1)) wsSheet.Name = “Mucluc” End If With wsSheet .Cells(2, 1) = “DANH SACH CAC SHEET” .Cells(2, 1).Name = “Index” .Cells(4, 1).Value = “STT” .Cells(4, 2).Value = “Ten Sheet” End With ‘Merge Cell With Range(“A2:B2”) .Merge .HorizontalAlignment = xlCenter .Font.Bold = True End With ‘Set ColumnWidth With Columns(“A:A”) .ColumnWidth = 8 .HorizontalAlignment = xlCenter End With With Range(“A4”) .HorizontalAlignment = xlCenter .Font.Bold = True End With Columns(“B:B”).ColumnWidth = 30 With Range(“B4”) .HorizontalAlignment = xlCenter .Font.Bold = True End With Counter = 1 For Each ws In Worksheets If ws.Name wsSheet.Name Then ‘Gan gia tri cot thu tu wsSheet.Cells(Counter + 4, 1).Value = Counter ‘Tao lien ket wsSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=wsSheet.Cells(Counter + 4, 2), _ Address:=””, _ SubAddress:=ws.Name và “!A1”, _ ScreenTip:=ws.Name, _ TextToDisplay:=ws.Name ‘Them nut Quay ve sầu Sheet Muc luc tai moi Sheet With ws .Hyperlinks.Add Anchor:=.Range(“H1″), Address:=””, SubAddress:=”Index”, TextToDisplay:=”Quay ve” End With Counter = Counter + 1 End If Next ws Set xlSheet = Nothing End Sub

Bước 4: Sau đó chúng ta nhấn lựa chọn Run -> Run Sub hoặc phím F5 để chạy lịch trình.

*

Trong thời điểm này bên trên tệp tin Excel của bạn sẽ có một sheet Mucluc với trong các số đó là mục lục list các sheet trong Excel. Các bạn có nhu cầu msinh hoạt sheet làm sao thì các bạn chỉ cần dìm con trỏ chuột vào thương hiệu sheet đó vào danh sách những sheet.


Bạn đang xem: Tạo mục lục danh sách các sheet trong excel


Xem thêm: Top Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty Chuyên Nghiệp, Tạo Sơ Đồ Tổ Chức

*

vì vậy với nhì bí quyết tạo ra mục lục danh sách những sheet trong Excel, mong muốn các bạn có thể áp dụng dễ dãi cùng với file Excel của mình. Chúc chúng ta thành công!