GIỚI THIỆU

Nếu tài liệu bạn có nhu cầu trích thanh lọc đòi hỏi những điều kiện phức hợp ko tiến hành được bằng trích thanh lọc tự động hóa (Autofilter), chúng ta cũng có thể cần sử dụng bản lĩnh trích thanh lọc nâng cấp để triển khai. Chức năng này phía trong hộp thoại Advanced Filter.

Bạn đang xem: Trích ra danh sách trong excel

Để mlàm việc vỏ hộp thoại Advanced Filter, chọn Data > Advanced

Với biện pháp trích lọc nâng cấp, chúng ta phải khởi tạo các tiêu chuẩn chỉnh (điều kiện) trong một vùng tiêu chuẩn riêng lẻ trên bảng tính. Excel áp dụng vùng tiêu chuẩn này để triển khai nguồn tài liệu ĐK vào làm việc trích lọc nâng cấp.

DỮ LIỆU MẪU

Bảng sau đấy là dữ liệu chủng loại minh họa mang lại bài viết này

*

Có 2 cách chế tạo ra vùng tiêu chuẩn: Sử dụng phép đối chiếu cùng sử dụng hàm

Ví dụ: Lọc list tín đồ phân phối mà tên tất cả cất ký kết từ bỏ thứ 2 là ‘u’.

Cách 1: Sử dụng phnghiền so sánh

Vùng tiêu chuẩn cho ví dụ trên được tạo ra nhỏng hình dưới (vùng E2:E3)

*

Thao tác tiến hành trích lọc

Bước 1: Cliông chồng vào trong 1 ô vào vùng tài liệu đề xuất trích lọc, vào ví dụ là vùng A6:C10

Cách 2: Chọn menu Data, vào đội Sort & Filter, click Advanced

Bước 3: Chọn 1 trong các 2 chắt lọc sau giúp thấy tác dụng trích lọc

+ Filter the danh mục, in-place: Kết quả trích lọc vẫn nằm tại vùng tài liệu phải trích lọc, ẩn đi các chiếc không thỏa ĐK thanh lọc.

+ Copy khổng lồ another location: Kết quả trích lọc vẫn nằm ở một vùng hướng dẫn và chỉ định trong bảng tính, vùng này được knhị báo trong khung Copy khổng lồ (Nên knhì báo vùng này có số cột bởi với vùng trích thanh lọc, vào hình là vùng A13:C13)

*

Bước 4: Khung List range: Tự lộ diện vị đang thao tác làm việc bước 1. Khung Criteria range: Chính là vùng tiêu chuẩn vẫn sản xuất bao hàm cả tiêu đề, vào ví dụ là vùng E2:E3

Bước 5: Chọn OK. Quý Khách đã nhận thấy hiệu quả trích lọc tại vùng vẫn chỉ định

*

Những điểm đặc biệt quan trọng của vùng tiêu chuẩn

+ Tiêu đề cột của vùng tiêu chuẩn chỉnh sẽ phải trùng cùng với title cột vào vùng đề nghị trích lọc

+ Dùng mọi phép so sánh dễ dàng và đơn giản (= ; > ; = ; ) bên trên loại dữ liệu chuỗi cùng quý hiếm.

+ Kết trái của những ô điều kiện vào vùng tiêu chuẩn chỉnh luôn luôn hiển thị là một chuỗi hoặc một biểu thức so sánh.

+ Ô ĐK được nhập theo cấu trúc: =”= entry ”, cùng với entry là chuỗi ký tự hoặc giá trị.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Sử Dụng Trong Sgk Cùng Học Tin Học Quyển 3, Phần Mềm Cùng Học Toán Lớp 5

Cách 2: Sử dụng hàm

Vùng tiêu chuẩn cho ví dụ bên trên được chế tạo ra nhỏng hình bên dưới (vùng F2:F3)

*

Thao tác triển khai trích lọc: Thực hiện nlỗi các thao tác làm việc Theo phong cách bên trên, ta tất cả kết quả tương tự

*

Những điểm quan trọng của vùng tiêu chuẩn

+ Tiêu đề cột của vùng tiêu chuẩn chỉnh đề xuất không được trùng cùng với title cột nào vào vùng buộc phải trích lọc

+ Hàm được sử dụng trong số ô ĐK bắt buộc được vận dụng đến ô nghỉ ngơi cái tài liệu thứ nhất của vùng trích lọc

+ Kết trái của những ô điều vào vùng tiêu chuẩn luôn luôn buộc phải là TRUE hoặc FALSE

CÁC ĐIỀU KIỆN KẾT HỢP.. KHÁC NHAU TRONG VÙNG TIÊU CHUẨN

1) hầu hết ĐK trong cùng một cột, ngẫu nhiên ĐK như thế nào trong những ĐK đúng

Ví dụ: Trích thanh lọc list các chiếc thỏa: Người phân phối thương hiệu “Dung” hoặc tên “Đại”

Biểu thức logic: (Người phân phối = “Dung” OR Người cung cấp = “Đại”)

Vùng tiêu chuẩn chỉnh tạo nên vào Excel

*

Kết trái trích lọc

*

2) Nhiều ĐK trong không ít cột, toàn bộ các điều kiện đa số đúng

Ví dụ: Trích lọc list những mẫu thỏa: nhiều loại thành phầm là Nông sản với Doanh thu to hơn 1000

Biểu thức logic: (Loại sản phẩm = “Nông sản” AND Doanh thu > 1000)

Vùng tiêu chuẩn chỉnh sinh sản vào Excel

*

Kết quả trích lọc

*

3) hầu hết điều kiện trong nhiều cột, bất kỳ điều kiện nào trong các ĐK đúng

Ví dụ: Trích thanh lọc danh sách các cái thỏa: Loại sản phẩm là Nông sản hoặc Người cung cấp là Bình

Biểu thức logic: (Loại sản phẩm = “Nông sản” OR Người chào bán = “Bình”)

Vùng tiêu chuẩn tạo thành vào Excel

*

Kết quả trích lọc

*

4) đa phần tập ĐK trong cùng một cột

Ví dụ: Trích thanh lọc list các chiếc thỏa: Doanh thu to hơn 6000 tuy thế nhỏ dại hơn 6500, hoặc Doanh thu nhỏ dại hơn 500

Biểu thức logic: ( (Doanh thu >6000 AND Doanh thu

Vùng tiêu chuẩn tạo ra vào Excel

*

Kết trái trích lọc

*

5) đa phần tập ĐK, từng tập nằm trong vô số nhiều cột

Ví dụ: Trích lọc list các loại thỏa: Người buôn bán thương hiệu Dung gồm Doanh thu to hơn 3000 hoặc Người cung cấp tên Bình gồm Danh thu to hơn 1500

Biểu thức logic: ( (Người phân phối = “Dung” AND Doanh thu >3000) OR (Người cung cấp = “Bình” AND Doanh thu >1500) )

Vùng tiêu chuẩn chỉnh tạo nên vào Excel

*

Kết quả trích lọc

*

Trích lọc nâng cao giúp cho người cần sử dụng linch hoạt rộng vào bài toán áp dụng các điều kiện nhằm thanh lọc ra danh sách những phiên bản ghi theo ý muốn. Làm Việc với vùng tiêu chuẩn vào trích thanh lọc cải thiện nhiều, người sử dụng đã có rất nhiều tay nghề hơn vào Việc áp dụng đội hàm các đại lý tài liệu của Excel.