http://hanoitv.vn/tieng-anh-lop-9-unit-9---english-in-the-world-9h15-ngay-3032020-v136023.html

2

TIẾNG ANH

Unit 9: A closer look 1

http://hanoitv.vn/tieng-anh-lop-9-unit-9---english-in-the-world-9h15-ngay-242020-v136331.html

3

TIẾNG ANH

Unit 9: A closer look 2

https://youtu.be/Qf8uB8Qo1m0

4

HÓA HỌC

Bài 35: Cấu sản xuất phân tử hợp hóa học hữu cơ

https://youtu.be/eky-aD1OffY

5

HÓA HỌC

Bài 36: Metan

https://youtu.be/BY400gVNWQY

6

HÓA HỌC

Bài 37: Etilen

https://youtu.be/FEvbb0-hX4M

7

HÓA HỌC

Bài 38: Axetilen

https://youtu.be/B4NA1eThyfg

8

VẬT LÍ

Bài 36: Truyền download điện năng đi xa

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Truyen-tai-dien-nang-di-xa.html

9

VẬT LÍ

Bài 37: Máy biến đổi thế

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Tiet-41-bai-37-May-bien-the.html

10

VẬT LÍ

Bài tập

https://www.youtube.com/watch?v=vj-XfsSK98A&t=1241s

11

VẬT LÍ

Bài 39: Tổng kết cmùi hương II

https://hoctructuyen.violet.vn/present/tong-ket-chuong-ii-dien-tu-hoc-12762704.html

12

VẬT LÍ

Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Bai-40-Hien-tuong-khuc-xa-anh-quý phái.html

13

VẬT LÍ

Bài 42: Thấu kính hội tụ

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Bai-42-Thau-kinh-hoi-tu.html

14

VẬT LÍ

Bài 43: Hình ảnh của một vật tạo nên bởi vì thấu ghê hội tụ

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Anh-cua-vat-tao-boi-thau-kinh-hoi-tu.html

15

ĐỊA LÝ

Bài 33: Vùng Đông Nam Sở

https://www.youtube.com/watch?v=2AUwCA1_GEY

 

16

ĐỊA LÝ

Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

https://youtube.com/watch?v=_OYZljzpoB8&feature=share

 

17

GDCD

Tiết 22: Bài 14- Quyền và nhiệm vụ lao động của công dân ( Tiết 1)

 

https://www.youtube.com/watch?v=KUQ4ksjcaSo

 

18

GDCD

Tiết 23: Bài 14- Quyền với nhiệm vụ lao động của công dân ( Tiết 2)

 

https://www.youtube.com/watch?v=dcRspPTgkOg

 

19

SINH HỌC

Bài 43: Ảnh hưởng trọn của ánh sáng cùng nhiệt độ lên cuộc sống sinch vật

https://drive sầu.google.com/file/d/1v5qovPYQD3wu3NbtDv08526EXNBlkKpR/view?usp=sharing

20

SINH HỌC

Bài 44: Ảnh tận hưởng cho nhau giữa các sinc vật

https://drive.google.com/file/d/14vSWrwrfOqIi1jpruGzOZ9BudQpzGoJj/view?usp=sharing

21

TOÁN

Phương thơm trình bậc hai một ẩn

https://drive.google.com/file/d/1rpro0oVlCPU58cVTas25-lYmCJ0VSxOu/view?usp=sharing

22

TOÁN

Góc bao gồm đỉnh sinh hoạt bên phía trong cùng bên ngoài đường tròn

https://drive sầu.google.com/file/d/1xS-TzPbI_X2qYE1PMN8mIja-vcSek0Y0/view?usp=sharing

23

NGỮ VĂN

Mùa xuân nho nhỏ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQeh9OeQXJE8RM8DYOqFdiySrtjOSu0H-

 

24

CÔNG NGHỆ

Bài 10 – Thực hành – Món rán

https://www.youtube.com/watch?v=exlUACMtTTA&feature=emb_logo

 

25

MĨ THUẬT

Bài 4: Vẽ trang trí Tạo dáng với trang trí túi sách

https://www.youtube.com/watch?v=3ZQM_N_d7dM

26

MĨ THUẬT

 Bài 5: cảnh sắc quê hương

https://www.youtube.com/watch?v=7skeB5-wn4g

27

LỊCH SỬ

cả nước giữa những năm 1939 - 1945

https://drive.google.com/file/d/1ApJutBagCWgrpnEErlSFgd9L36esF7uz/view?usp=sharing