Home/ Môn học/Toán/1.Dãy số tự nhiên liên tục tự số 0 cho số năm 2016 có tất cả từng nào số?2.Để đánh số trang của cuốn nắn sách dày 98 trang người ta dùng toàn bộ bao nhiêu c

1.Dãy số tự nhiên và thoải mái thường xuyên từ bỏ số 0 mang lại số năm 2016 tất cả toàn bộ bao nhiêu số?2.Để khắc số trang của cuốn sách dày 98 trang tín đồ ta sử dụng tất cả từng nào c


1.Dãy số thoải mái và tự nhiên liên tiếp từ số 0 cho số năm 2016 có tất cả từng nào số?2.Để đặt số trang của cuốn sách dày 98 trang bạn ta dùng toàn bộ từng nào chữ số?3.Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái tất cả 4 chữ số nhưng chúng những bé dại rộng 2016?4.Dãy số tự nhiên và thoải mái liên tục kể từ số 1945 mang lại số năm nhâm thìn có toàn bộ từng nào số chẵn?5.Dãy số thoải mái và tự nhiên thường xuyên Tính từ lúc số 1955 mang đến số 2017 có tất cả bao nhiêu số lẻ?6.Một cuốn sách dày 94 trang.Người ta đã dùng những chữ số để đánh số trang của quyển sách kia bắt đầu trường đoản cú trang 1.Hỏi bạn ta vẫn yêu cầu dùng tất cả từng nào chữ số?7.Cho hàng số:2;4;6;8;10;12…….Hỏi:A)Số 93 bao gồm trong dãy số trên không?Vì sao?B)Số 96 là số hạng đồ vật mấy của dãy?8.Để đánh số trang một cuốn sách dày 150 trang ta cần dùng bao nhiêu chữ số?9.Dãy số chẵn thường xuyên tự 2 cho 246 gồm từng nào số hạng?10.Từ 13 mang đến 99 có bao nhiêu số chẵn?Có từng nào số lẻ?11.Từ 94 cho 176 tất cả bao nhiêu số chẵn,bao nhiêu số lẻ?12.Để đánh số trang của một cuốn sách dày 68 trang thì nên dùng bao nhiêu chữ số?


in progress0

Answers ( )


*

tuminh2
0
Reply

1. Dãy số tự nhiên và thoải mái liên tiếp từ bỏ 0 cho 2016 gồm tất cả là: (năm 2016 – 0) ÷ 1 + 1 = 2017 (số)Vậy dãy số tự nhiên liên tục từ bỏ 0 mang lại năm nhâm thìn tất cả tất cả 2017 số

2.

Bạn đang xem: Từ 1 đến 2016 có bao nhiêu chữ số 2

Từ 1 mang lại 9 có 9 số, từng số có 1 chữ số Từ 10 mang đến 98 có: (98 – 10) ÷ 1 + 1 = 79 (số) Mỗi số bao gồm 2 chữ sốĐể khắc số trang của cuốn sách dày 98 trang bạn ta dùng tất cả số chữ số là: (9 × 1) + (79 × 2) = 178 (chữ số)Vậy từ bỏ 10 đến 98 nên 178 chữ số.

3. Các số tự nhiên và thoải mái kia là: 1000, 1001, 1002,…, 2015Có số lượng số thoải mái và tự nhiên tất cả 4 chữ số nhưng mà bọn chúng hầu như nhỏ dại hơn 2016 là:(2015 – 1000) ÷ 1 + 1 = 1016 (số)Vậy gồm 1016 số thoải mái và tự nhiên tất cả 4 chữ số cơ mà chúng gần như nhỏ tuổi rộng 2016.

4. Các số chẵn trường đoản cú 1945 đến năm 2016 là: 1946; 1948; …; 2016Và có: (năm nhâm thìn – 1946) : 2 +1 = 36 (số)Vậy hàng số thoải mái và tự nhiên liên tiếp kể từ số 1945 mang lại số 2016 có tất cả 36 số chẵn

5. Các số lẻ tự 1955 mang lại 2017 là: 1955; 1957; 1959; …; 2017Và có: (2017 – 1955) : 2 + 1 = 32 (số)Vậy hàng số thoải mái và tự nhiên liên tục kể từ số 1955 mang đến số 2017 có tất cả 32 số lẻ

6. Để tấn công 9 page đầu của cuốn sách bạn ta dùng: 9 chữ số từ là một mang lại 9Số trang còn sót lại là: 94 – 9 = 85 (trang)85 trang này được tiến công từ số 10 trsinh hoạt lên đề nghị mỗi trang dùng không còn 2 chữ số, vậy 85 trang sử dụng tất cả là: 85 x 2 = 170 ( chữ số)Để đặt số trang của cuốn sách dày 95 trang fan ta cần sử dụng tất cả là: 9 + 170 = 179 (chữ số)Vậy người ta đang cần cần sử dụng tất cả 179 chữ số.

7.a, Do: Dãy số trên là hàng các số chẵn tiếp tục cơ mà 93 là số lẻVậy trong hàng số kia không có số 93b, Số 96 là số hạng thứ: 96 ÷ 2 = 48 của dãy.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Nộp Thuế Điện Tử Trên Hệ Thống Thuế Điện Tử

8. Từ 1 mang đến 9 gồm 9 số, từng số có một chữ số Từ 10 mang đến 99 có: (99 – 10) ÷ 1 + 1 = 90 (số) Mỗi số tất cả 2 chữ số Từ 100 cho 150 có: (150 – 100) ÷ 1 + 1 = 51 (số) Mỗi số tất cả 3 chữ số Để đánh số trang một cuốn sách dày 150 trang ta buộc phải dùng: (9 × 1) + (90 × 2) + (51 × 3) = 342 (chữ số) Vậy nhằm viết số trang một cuốn nắn sách dày 150 trang ta bắt buộc cần sử dụng 342 chữ số

9.

Dãy số chẵn liên tục trường đoản cú 2 mang đến 246 là:

(246 – 2) ÷ 2 + 1= 123 (số hạng)Vậy dãy số chẵn liên tục tự 2 mang đến 246 có 123 số hạng

10.Từ 13 đến 99 bao gồm tất cả 87 số. Dãy số này ban đầu tự số lẻ là 13 cùng hoàn thành cũng ngay số lẻ là 99 bắt buộc vào hàng này tổng những số chẵn nhỏ dại hơn tổng những số lẻ một số ít. Số lượng số chẵn là:(87 – 1) ÷ 2 = 43 (số)Số lượng số lẻ là:43 + 1 = 44 (số)Vậy tự 13 cho 99 bao gồm 43 số chẵn, 44 số lẻ

11. Từ 94 đến 176 tất cả tất cả 83 số.Dãy số này ban đầu từ bỏ số chẵn là 94 với chấm dứt cũng ngay số chẵn là 176 yêu cầu trong dãy này tổng các số chẵn to hơn tổng những số lẻ một số ít. Số lượng số chẵn là:

(83 + 1) ÷ 2 = 42 (số)Số lượng số lẻ là:42 – 1 = 41 (số)Vậy tự 94 đến 176 tất cả 42 số chẵn, 4một số lẻ.