(Chinhphu.vn) - Tổng Bí thỏng Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái HCM vẫn thường xuyên được tăng cường, càng ngày càng bước vào chiều sâu, càng ngày càng thực tế và kết quả, lành mạnh và tích cực góp phần vào câu hỏi triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc thay đổi, xây đắp với bảo đảm an toàn nước nhà.


*
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vạc biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập cùng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”, triển knhì Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Bạn đang xem: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Di sản Người để lại mang đến Đảng ta, quần chúng ta là khôn cùng đồ sộ cùng quý giá

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ, Người đã đi xa, những di sản Người để lại đến Đảng ta, dân chúng ta là khôn cùng đồ sộ và cực hiếm. Đó là Thời đại Hồ Chí Minh; Sự nghiệp Hồ Chí Minh; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một tấm gương sáng ngời để họ thường xuyên ổn học tập cùng hướng theo.

Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa anh hùng biện pháp mạng Việt Nam; kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Trọn cả cuộc đời, Người đã rèn luyện, cống hiến ko ngừng nghỉ, tất thảy đều hiến dâng mang đến Tổ quốc, đồng bào, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải pđợi giai cấp, giải pchờ làng mạc hội với giải pđợi nhỏ người.

Cuộc đời với sự nghiệp của Người đã trở thành biểu tượng phương pháp mạng, khơi dậy khát vọng với niềm tin đến dân chúng Việt Nam với quần chúng tiến bộ thế giới trong cuộc đấu tnhãi nhép vị độc lập, tự bởi vì, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Tư tưởng, đạo đức, phong thái của Chủ tịch Hồ Chí Minch là tài sản tinh thần vô giá bán của Đảng ta cùng dân chúng ta, soi sáng sủa sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của bí quyết mạng Việt Nam. Học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minch là việc có tác dụng rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan lại trọng, thường xuyên, ko thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là những tổ chức đảng, các cơ quan tiền nhà nước cùng cán bộ, đảng viên vào tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ dân chúng.

*
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minch Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thực hiện nêu gương bằng việc có tác dụng, hành động cụ thể

Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập cùng tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minch đã được Đảng ta nêu ra cùng chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết qua nhiều thời kỳ. Gần đây nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII "về đẩy mạnh học tập cùng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ đã đạt được nhiều kết quả rất quan lại trọng, tương đối toàn diện, với nhiều cách làm cho mới, sáng sủa tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, gồm sức lan toả sâu rộng trong toàn Đảng cùng toàn xóm hội, được Đại hội XIII của Đảng đánh giá chỉ cao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập cùng tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một phương pháp nghiêm túc, bài bác bản, chất lượng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách rưới nhiệm nêu gương bao gồm nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu những cơ quan tiền, đơn vị, nhất là các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện nêu gương bằng những việc có tác dụng, hành động cụ thể, với phương châm "bên trên trước, dưới sau", "vào trước, kế bên sau", "học tập đi đôi với có tác dụng theo".

Công tác tuim truyền với nhiều giải pháp có tác dụng sáng tạo, gồm sức tác động, lan toả mạnh mẽ đến nhận thức với hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minc từng bước trở thành nền tảng tinh thần của thôn hội. Công tác kiểm tra, giám sát được chụ trọng, tất cả tính giáo dục, răn đe cao, chống ngừa những không nên phạm.

“Những kết quả tích cực trên đây đã góp phần đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái và phá sản về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người quản lý cùng người đứng đầu các tổ chức, cơ quan lại, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ tất cả bản lĩnh thiết yếu trị vững xoàn, phẩm chất đạo đức trong trắng, bao gồm trách nhiệm cùng động cơ đúng đắn, đi đầu, gương mẫu, xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra những đột phá trong việc phát triển ghê tế-làng mạc hội, xây dựng với bảo vệ đất nước”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá đồng thời mang lại biết, từ vào trào lưu học tập cùng làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá thể tiên tiến, điển hình, thực sự gồm sức lan toả vào thôn hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu thương nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước vào mọi tầng lớp làng mạc hội, cổ vũ toàn thể dân chúng ta kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa buôn bản hội.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bên cạnh những kết quả nêu trên, việc thực hiện Chỉ thị số 05 vẫn còn rất nhiều hạn chế, cần được khắc phục. Đó là công tác làm việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bao gồm nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa ngay cạnh thực tế, chưa thể hiện rõ phương châm, trách rưới nhiệm của người đứng đầu.

Việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, gắn với thực hiện trách nát nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao. Việc xác định khâu đột phá tất cả nơi còn lo âu. Đấu tnhóc con phản bác những quan lại điểm sai trái, thù địch có những lúc còn bị động. Việc phạt hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác chưa kịp thời, chưa đầy đủ. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuim, thiếu quyết liệt; phạm vi, đối tượng còn hẹp, hiệu quả cảnh báo, chống ngừa vi phạm chưa cao...

*
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Làm tốt 3 nhiệm vụ: Học tập, tuân theo cùng nêu gương

Theo đó, về học tập Bác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ là học tư tưởng, thế giới quan tiền với nhân sinh quan liêu phương pháp mạng, đạo đức phương pháp mạng với phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân thiết yếu. Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, giải pháp làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân.

Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong thái của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống làng mạc hội, thật sự trở thành nền tảng tinc thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh lớn lớn, để toàn Đảng, toàn dân với toàn quân ta đẩy mạnh nội lực, vượt qua khó khăn khăn, thách thức, xong xuôi mọi nhiệm vụ phương pháp mạng trong giai đoạn mới.

Làm mang lại mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng với hành động, giữa lời nói với việc làm. Ai cũng tìm kiếm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học tập, cần tu dưỡng, rèn luyện, trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên, hoàn thiện thiết yếu bản thân mình.

Qua đó, bồi đắp tinch thần yêu thương nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phân phát triển đất nước phồn vinc, hạnh phúc, tạo nên đất nước ngày dần phạt triển, dân tộc càng ngày cường thịnh, trường tồn.

Làm theo Bác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" quý phái "có tác dụng theo", hiện thực hoá bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ bao gồm trị của địa phương, cơ quan liêu, đơn vị cùng công tác làm việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách nát, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá với các vấn đề trọng trung ương, bức xúc trong thực tiễn, bên trên nền tảng, kyên ổn chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin trong mọi hành động.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về thiết yếu trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức cùng cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền với sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của dân chúng, vị quần chúng. #, vì dân chúng.

Về nêu gương, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với tuân theo Bác và nêu gương. Phát huy hiệu quả mối quan tiền hệ giữa tía nhiệm vụ này, trong đó đề cao vai trò, trách rưới nhiệm tiên phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, thiết yếu quyền, cơ quan liêu, đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần trang nghiêm thực hiện trách nát nhiệm nêu gương; người bao gồm chức vụ càng tốt, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu vào tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần bọn chúng, dân chúng nơi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan tiền điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm cho, dám chịu trách rưới nhiệm, hết lòng vị nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu xa thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực với phát huy trí tuệ tập thể, theo tinc thần Bác đã dạy: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuim truyền".

“Nâng cao đạo đức phương pháp mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, kiên quyết, kiên trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn với đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái và phá sản về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minc trở thành việc làm thường xuyên ổn, nhu cầu văn hoá tinch thần vào Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hoá Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, vào quá trình thực hiện bố nhiệm vụ nêu bên trên, cần kết hợp chặt chẽ giữa "xây" với "chống", vào đó "xây" là cơ bản, chiến lược; "chống" là quan trọng, cấp bách.

Đề cao tinc thần "nói đi đôi với làm", "rèn luyện suốt đời", thường xuyên ổn "tự soi", "tự sửa". Đấu ttinh quái, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; bền chí, kiên quyết đấu tnhóc con chống, chống tmê man nhũng, tiêu cực với tinh thần không tồn tại vùng cấm, không tồn tại ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân ko trong sáng nào.

Tăng cường công tác kiểm tra, đo lường. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động do lợi ích bình thường, vày hạnh phúc của quần chúng. #, khiến cho Đảng ta thật sự vào sạch, vững mạnh.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Tiền Giang Năm 2020, Điểm Chuẩn Chính Thức Đại Học Tiền Giang Năm 2020

“Tôi ao ước rằng, sau Hội nghị này, việc học tập với tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minc sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày dần thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng công cuộc đổi mới, xây dựng với bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà làng hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phân phát triển, tất cả thu nhập cao, thực hiện được vai trung phong nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minc, đưa Việt Nam sánh vai với những cường quốc năm châu”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ./.